Dżuma Alberta Camusa i Opowiadania Tadeusza Borowskiego – scharakteryzuj dwa spojrzenia na człowieka w warunkach zagrożenia Zagrożenie to zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powodują, że poczucie bezpieczeństwa maleje lub też zupełnie zanika. Żyjemy w świecie, gdzie zagrożenia są na porządku dziennym. Od najbardziej prozaicznych typu choroba czy wypadek, po wielkie, takie jak wojny, terroryzm, śmierć, klęski żywiołowe czy choroby cywilizacyjne. Z jednymi zmagamy się niemal codziennie, mogąc sprawdzić swoją odporność na sytuacje kryzysowe; o innych tylko słyszymy lub czytamy i te relacje osób trzecich, często skłaniają nas do refleksji nad tym, jak sami byśmy sobie poradzili w starciu z konkretnym niebezpieczeństwem; czy mielibyśmy na uwadze tylko własne dobro, czy dbalibyśmy też o swoich bliskich i innych towarzyszy niedoli, a może znaleźlibyśmy dobre strony katastroficznej sytuacji i staralibyśmy się na niej w jakiś sposób skorzystać? Podczas gdy takie hipotetyczne rozważania na temat własnych oraz cudzych postaw i poczynań w ekstremalnej sytuacji, mogą być dla jednych tylko rozrywką lub tematem do dyskusji, dla innych mogą być inspiracją w pracy twórczej. Dzieje się tak na przykład, gdy takie rozważania stanowią kanwę dzieł literackich, w których bohaterowie zmagają się z kryzysowymi sytuacjami, w których ich odporność psychiczna, system wartości, poczucie człowieczeństwa, odruchy altruistyczne i konstruktywność działań, zostają wystawione na próbę. Wszelkie zagrożenia, czy to naturalne, czy związane z działalnością człowieka oraz sposoby na ich przetrwanie, są nieustającą inspiracją dla twórców literatury. Jednym z takich zagrożeń dostarczających tematu do roztrząsań i okazji do prezentowania godnych potępienia lub naśladowania postaw, jest wojna. Zwłaszcza w literaturze pierwszej połowy XX wieku temat ten był wszechstronnie analizowany. My przyjrzymy się świadectwu czasów wojny zawartemu w Opowiadaniach Tadeusza Borowskiego. Zachowania bohaterów opowiadań zestawimy z postawami życiowymi bohaterów Dżumy Alberta Camusa. Między życiem jednych i drugich można dopatrzeć się bowiem podobieństw. Wszyscy oni żyją w niewoli, w ciągłym zagrożeniu i zostali postawieni w obliczu zdarzeń, które odbierają wrażliwość na ból i śmierć. Niecodzienne sytuacje, w których się znaleźli są sprawdzianem dla ich systemu wartości i zmuszają ich do wyborów między dobrem i złem. Naczelnym tematem opowiadań obozowych Tadeusza Borowskiego, jest wpływ obozu koncentracyjnego na kodeks moralny oraz psychikę człowieka. Każdy więzień obozu stoi...