Analiza porównawcza wskazanych opracowań: SBN RP (2007)-Strategia Obronności RP (2009) Poprzez lata Rzeczpospolita Polska kształtowała swoje bezpieczeństwo na arenie międzynarodowej, przystępując do wysapujących na niej organizacji międzynarodowych musiała dostosowywać się do wymagań danych struktur. Do najważniejszych dokumentów w dziedzinie bezpieczeństwa naszego państwa z całą pewnością należy zaliczyć Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 roku oraz Strategię Obronności Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 roku. W swojej pracy chciałabym dokonać analizy porównawczej obydwu tych dokumentów aby wyraźnie przedstawić ich powiązania oraz różnice. Na wstępie należy również wspomnieć, że opracowania te muszą być zgodne z celami NATO oraz oczywiście Unii Europejskiej a także, co najważniejsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . Na samym początku należy zacząć od genezy obydwu dokumentów. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego została zatwierdzona dnia 13 listopada 2007 roku w Warszawie przez panującego wtedy prezydenta Lecha Kaczyńskiego na wniosek Rady Ministrów. Została wydana w oparciu o art. 4a ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i zastąpił strategię przyjętą 8 września 2003 roku. Składa się ona ze wstępu oraz czterech rozdziałów podzielonych na tematyczne podrozdziały. Strategia Obronności z 2009 jest strategią sektorową do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, konkretyzuje zawarte w niej zapisy dotyczące obronności i jest ona przyjęta zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Planu uporządkowania strategii rozwoju”. Składa się ona z sześciu rozdziałów oraz również podrozdziałów jednak bardziej rozbudowanych niż w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Każdy z tych dokumentów rozpoczyna się od wstępu, Strategia Bezpieczeństwa skupia się w nim na przestawieniu zarysu historycznego, ruchach które kształtowały Polską politykę, przedstawia cele oraz interesy narodowe państwa, Strategia Obronności zaś skupia się bardziej na środowisku jakie otacza nasz kraj, naszej pozycji na arenie międzynarodowej, określa prawdopodobieństwo konfliktów zbrojnych, przedstawia nam zarys tego czemu należy przeciwdziałać. W obydwu dokumentach zawarta jest informacja o tym jak ważna jest współpraca z partnerami międzynarodowymi, którzy wspierają ją w wielu programach. Pierwszym elementem wspólnym omawianych Strategii jest przedstawienie celów strategicznych Polski, zaliczają one do nich zapewnienie niepodległości oraz nienaruszalności...