Spis treści: 1. Streszczenie 2. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia a) Główne cele działania b) Logo i nazwa firmy c) Forma prawna d) Dane o właścicielach e) Przedmiot działania f) Lokalizacja i czynniki lokalizacyjne g) Obszar działania 3. Produkty i usługi 4. Analiza rynku i plan marketingowy a) Podmioty działające w branży w tym główni konkurenci b) Grupa docelowa c) Ceny d) Dystrybucja e) Promocja 5. Struktura organizacyjna a) Kadra zarządzająca b) Płace 6. Plan techniczny a) Zaopatrzenie w materiały i surowce 7. Plan finansowy a) Planowane przychody b) Koszty c) Planowany zysk d) Analiza SWOT 8. Załączniki a) Projekt logo b) Projekt reklamy c) Projekt ankiety badającej rynek przyszłych klientów d) Analiza ankiety e) Arkusz rekrutacyjny f) Faktura VAT 1. Streszczenie Kwiaciarnia jest miejscem specyficznym. Trudno porównać ją z jakimkolwiek innym rodzajem działalności. Wymaga bowiem specjalistycznych umiejętności personelu, a co ważniejsze, nie każdy chętny posiada predyspozycje do pracy jako florysta, choćby poświęcił wiele czasu na szkolenia. Dobra kwiaciarnia może spełnić życzenia i potrzeby prawie wszystkich klientów a szczególnie tych, którzy mają bardzo wysokie i często specyficzne wymagania. Aby sprostać takim potrzebom kwiaciarnia musi dołożyć maksimum starań w doborze oferty i musi być ona ciągle rozszerzana o nowe kwiaty, bukiety kwiatowe oraz całe kompozycje kwiatowe. Tak aby każdy klient, który wstąpi do kwiaciarni bez większego problemu znalazł odpowiedni dla siebie bukiet lub wiązankę kwiatów. Dobrze przygotowana do swojej pracy kwiaciarnia to taka, która zwraca szczególną uwagę na świeżość kwiatów oraz ich szeroką gamę. Zarządzać firmą będą jej właściciele. Firma zatrudniać będzie 1 osobę w pełnym wymiarze godzin. Właściciele firmy obsługiwać będą klientów, jak również prowadzić księgowość i zajmować się reklamą. 2. Ogólna charakterystyka Głównym celem działalności jest zdobycie znaczącej pozycji na rynku i lokalnym oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Dodatkowym celem jest zaspokojenie potrzeb klienta, podniesienie jakości usług oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Kwiaty to towar, który kupuje się w pośpiechu, często w ostatniej chwili. Potrzebny jest więc lokal usytuowany w takim miejscu, które zagwarantuje duży przepływ ludzi, potencjalnych klientów. Kwiaciarnia „Niezapominajka” usytuowana jest w centrum miasta, w miejscu dobrze dostępnym. Udogodnienia: miejsca parkingowe dla klientów zmotoryzowanych i niepełnosprawnych. Nazwa firmy: Kwiaciarnia „Niezapominajka” Logo w załączniku. „Niezapominajka” to jednoosobowa działalność...