Obraz Petera Bruegel'a jest związany z opowiadaniem " Ikar " , ponieważ w obu dziełach występują ludzie , którzy nie widzą , a może nie chcą widzieć , co się dzieje na świecie .

W obrazie malarz przedstawił samotną śmierć Ikara i wielu mieszkańców , którzy nie zauważają jak chłopiec wpada do wody i tonie , tak samo w opowiadaniu ludzie nie zauważają , jak okupanci porywają brutalnie chłopca o imieniu Michaś . Gdyby mieszkańcy miasteczka nie byli tak zajęci swoimi sprawami i robotą , mogliby nie dopuścić do tragedii .

W dziele " upadek Ikara " jedynym światkiem był jego ojciec Dedal , a w opowiadaniu był to sam narrator , który uczestniczył w zdarzeniu . On jeden dostrzegł tragedię chłopca . w opowiadaniu " Ikar " i w obrazie " Upadek Ikara " autorzy ukazali samolubność ,pychę i niechęć do pomocy .

Właśnie te cechy i podobieństwo zdarzeń upodabniają te dwa dzieła .