I 1. Zgromadzenie komturów zakonu 2. Kandydatura Konrada Wallenroda II 3. Interpretacja słów pustelnicy 4. Wybór Konrada na Mistrza Zakonu III 5. Odwlekanie decyzji o rozpoczęciu walk z Litwą 6. Narzucanie rygorystycznych reguł życia przez Konrada 7. Rozmowa Wallenroda z pustelnicą IV 8. Uczta w święto patrona zakonu 9. "Pieśń Wajdeloty" 10. Gwałtowna reakcja Konrada na pieśń 11. Wykonanie przez niego ballady "Alpuhara" V 12. Domaganie się przez krzyżaków wojny z Litwą 13. Rozpoczęcie walk 14. Nieumiejętne prowadzenie...