I

1. Zgromadzenie komturów zakonu

2. Kandydatura Konrada Wallenroda

II

3. Interpretacja słów pustelnicy

4. Wybór Konrada na Mistrza Zakonu

III

5. Odwlekanie decyzji o rozpoczęciu walk z Litwą

6. Narzucanie rygorystycznych reguł życia przez Konrada

7. Rozmowa Wallenroda z pustelnicą

IV

8. Uczta w święto patrona zakonu

9. "Pieśń Wajdeloty"

10. Gwałtowna reakcja Konrada na pieśń

11. Wykonanie przez niego ballady "Alpuhara"

V

12. Domaganie się przez krzyżaków wojny z Litwą

13. Rozpoczęcie walk

14. Nieumiejętne prowadzenie wojny przez Konrada

15. Wyrok śmierci

VI

16. Rozmowa Wallenroda z pustelnicą, ujawnienie tożsamości kochanków, Konrad - Walter Alf, pustelnica - Aldona

17. Prośba o opuszczenie wieży przez Aldonę

18. Odmowa Aldony

19. Pożegnanie kochanków

20. Śmierć Waltera

21. Niemal równoczesna śmierć Aldony