Chińska Republika Ludowa jest czwartym co do wielkości państwem na Świecie. Zajmuje ona powierzchnię prawie 10 mln km2, granicząc przy tym z 14 państwami. Kraj ten zamieszkują w większości Chińczycy lecz można także spotkać Ugrów, Tybetańczyków, Mandżurów, Mongołów oraz Koreańczyków. W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat można zauważyć wywieranie znaczącego wpływu tego państwa na politykę zagraniczną nie tylko najbliższej zagranicy ale także na arenie międzynarodowej. Państwo środka aktywnie dokonuje ważnych reform oraz zwiększa swoje oddziaływanie między innymi na państwa afrykańskie, lekko je od siebie uzależniając. Chińczycy w ten sposób świadomie dążą do uzyskania statusu światowego supermocarstwa. Zdają sobie sprawę z tego iż uzyskanie takiego statusu jest w dzisiejszych czasach dla nich możliwe jedynie zmianami gospodarczymi i społecznymi. Innym sposobem na zmianę światowego jednobiegunowego ładu jest doprowadzenie do równości w wielu aspektach z USA. Te aspekty to odpowiedni rozwój w dziedzinach takich jak: gospodarka, polityka, oraz rozwój militarny i możliwość globalnej interwencji. W tym opracowaniu postaram się przybliżyć zmiany jakie nastąpiły w tych czterech aspektach oraz jak aspekty te wypadają w porównaniu z innymi państwami na Świecie. Pierwszą dziedziną którą postaram się opisać będzie wzrost gospodarczy Chin. Zapoczątkowany został w grudniu roku 1978 programem reform gaige oraz otwarciem na Świat kaifang. Ocenia się że w latach od zapoczątkowania reform do roku 2005 średni roczny wzrost PKB sięgnął 9,37%, a w dobie kryzysu zwolnił do około 6%. Pierwszym krokiem do uzyskania takiego wzrostu przez tyle lat z rzędu było ustanowienie oraz ciągła modernizacja systemu socjalistyczno- rynkowego(ustrój demokracji socjalistycznej przy jednoczesnym wolnym rynku) Drugim krokiem było stopniowe otwieranie państwa na zagranicznych inwestorów oraz światowy handel. Pokazują to statystyki, w latach 1978- 2008 wartość handlu zagranicznego Chin wzrósł z 20,6 mld USD do 2,56 bln USD. Duża w tym zasługa także bazowaniu w dużej mierze na sile roboczej którą dysponują Azjaci mogli wytwarzać dużą ilość produktów w niewielkim czasie oraz za nie wielkie w porównaniu do innych państw pieniądze. Reformy miały swój początek głównie na wsi by później przenieść się do miasta. Najpierw reforma rozdzieliła grunty na każdą rodzinę oraz zachęcała je do działania w tym zakresie na własną rękę. Jednak wkrótce reformy względem wsi zostały zaniedbane i znaczna większość rolników nie mogąca się utrzymać z własnej ziemi przeniosła się do miasta, co znacznie przyspieszyło...