Chińska Republika Ludowa jest socjalistycznym krajem dyktatury ludowo-demokratycznej, kierowanym przez klasę robotniczą i opartym na sojuszu robotniczo-chłopskim. Konstytucja Konstytucja jest zasadniczą ustawą państwa, w której określono system społeczny, system państwowy, podstawową zasadę związaną z systemem państwowym, podstawową zasadę dotyczącą organizacji i działalności organów państwowych, zasadnicze prawa i obowiązki obywateli itd. W konstytucji określono flagę państwową, hymn narodowy, godło państwowe oraz stolicę. Konstytucja określa także inne ważne systemy uznawane przez klasę rządzącą oraz obejmuje wszystkie dziedziny życia państwowego. Konstytucja ma najwyższą efektywność prawną, opracowanie innych praw jest oparte na podstawie konstytucji , przepisy są zgodne z zasadami określonymi w konstytucji. Opublikowany w przededniu powstania Chińskiej Republiki Ludowej wspólny program Chińskiej Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej był programem Demokratycznego Frontu Zjednoczenia Narodu Chińskiego i odgrywał on rolę tymczasowej konstytucji. Wspólny program uchwalony został na pierwszym plenarnym posiedzeniu Chińskiej Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej i opublikowany 29 września 1949 roku, przed opublikowaniem Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej. Do 1954 roku program ten odgrywał rzeczywistą rolę tymczasowej konstytucji. Od czasu proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej w dniu 1 października 1949 roku, opracowano 4 konstytucje Chińskiej Republiki Ludowej. Pierwszą w 1954 roku a następne w 1975,1978 i 1982 roku. Obecna konstytucja, czwarta konstytucja Chin opracowana w dniu 4 grudnia 1982 roku została ratyfikowana i opublikowana na piątej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych piątej kadencji. Obecna konstytucja odziedziczyła i rozwijała podstawową zasadę konstytucji 1954 roku. Podsumowała ona doświadczenia z rozwoju socjalizmu Chin i wprowadziła międzynarodowe doświadczenia. Jest ona zasadniczą ustawą o specyfice chińskiej zgodną z potrzebą budowy i modernizacji socjalistycznych Chin. W konstytucji tej jawno określono system polityczny i gospodarczy Chin, prawa i obowiązki obywateli, skład państwowych organów i skale ich funkcji, zasadnicze zadania państwowe w przyszłości itd. Jej zasadnicza cecha charakterystyczna tkwi w tym, że określono zasadniczy system i zasadnicze zadania Chin, opracowano czteropunktową podstawową zasadę i zasadniczy kurs wdrażania polityki reformy i otwarcia na świat zewnętrzny.W konstytucji określono, że ludność różnych narodowości Chin i wszystkie organizacje powinny działać zgodnie z...