Superfosfat – nawóz fosforowy zawierający diwodorofosforan wapnia, Ca(H2PO4), jako źródło fosforu przyswajalnego przez rośliny. Otrzymywany głównie z fosforytów i apatytów przez działanie na nie kwasami mineralnymi. Diwodorofosforan wapnia jest rozpuszczalny w wodzie, w glebie podlega sorpcji i przechodzi w związki nierozpuszczalne. Nawóz może mieć formę drobnoziarnistą lub granulowaną. Superfosfat zwyczajny: Do otrzymywania superfosfatu zwyczajnego (pojedynczego) stosuje się kwas siarkowy, w wyniku czego zawiera gips, będący balastem: Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 Zawartość fosforu w superfosfacie zwyczajnym wynosi 15–19% w przeliczeniu na P2O5. Superfosfat podwójny (potrójny): W wyniku działania na fosforyty kwasem fosforowym: Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 3Ca(H2PO4)2 otrzymuje się superfosfat podwójny (potrójny)[a] o znacznie większej zawartości fosforu – 46% w przeliczeniu na P2O5. Superfosfat amoniakalny: Ten rodzaj superfosfatu powstaje w wyniku zobojętnienia nadmiaru kwasów pozostałych w nawozie po procesie produkcyjnym za pomocą amoniaku. Zawiera ok. 2% przyswajalnego azotu. Superfosfat prosty- Nawóz otrzymywany w reakcji zmielonego fosforytu z kwasem siarkowym, zawierający jako składniki główne fosforan jednowapniowy oraz siarczan wapnia. Minimalna zawartośc składników nawozowych: 16% P2O5 Fosfor w przeliczeniu na P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym co najmniej 93% deklarowanej zawartości rozpuszczalne w wodzie. Superfosfat potrójny- Nawóz otrzymywany w reakcji zmielonego...