"Oda do młodości"- interpretacja Podmiotem lirycznym jest człowiek młody, wypowiada się w 1 os. l.poj. Podm. lir. można utożsamić z poetą, Adamem Mickiewiczem. Zwraca się do młodości traktowanej jako wyjątkowy okres życia oraz ludzi młodych. W utworze zostały ukazane 2 światy: dziś (świat oświeceniowy stary), jutro (świat romantyczny nowy). Świat dziś jest to świat martwy, świat zamieszkują ludzie przypominający szkielety. Twarze są pokryte zmarszczkami. Ludzie widzą to, co jest dookoła nich. Obszar pozbawiony energi, płyną po nim wody trupie. Poeta porównuje ludzi starych do płazów zamkniętych w skorupie. Ludzie żyją tylko dla siebie. Poeta nazywa ich egoistami. To świat pogrążony w ciemności, brak w nim energi. W świecie jutro młodość dodaje ludziom energi. Dzięki sile młodości potrafią wybić się, wzlecieć ponad martwy, stary świat. Młodość jest wtedy szczęśliwa dla ludzi, gdy mogą się wszystkim dzielić z innymi. Podm. lir. nawołuje młodych do zjednoczenia. Celem młodych ma być działanie dla dobra ogółu. Droga do celu jest...