Imię i nazwisko: Kamila Kacka Klasa: III LF

Temat: Człowiek w świecie totalitarnym. Scharakteryzuj zjawisk wykorzystując prozę obozową (np. T. Borowski „Opowiadania”, G. Herling-Grudziński „Inny świat”, A. Sołżenicyn „Jeden dzień Iwana Denisowicza. ”)

BIBLIOGRAFIA:

LITERATURA PODMIOTU :

1. Grudziński - Herling Gustaw: Inny świat. Warszawa Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik 2000. ISBN: 83-07-02781-0.

2.Borowski Tadeusz : U nas w Auschwitzu, Proszę Państwa do gazu, Ludzie, którzy szli [w:] Wybór opowiadań .Wyd.5 , Warszawa Kama 2000 . ISBN: 83-86235-91-8.

3. Sołżenicyn Aleksander : Jeden dzień Iwana Denisowicza .Wyd. 3 , przeł. Witold Dąbrowski , Irena Lewandowska, Warszawa ISKRY 1989.ISBN: 83-207-1406-0.

LITERATURA PRZEDMIOTU:1. Marzec Anna: Gustaw Herling- Grudziński -Inny Świat. Pod redakcją P. Kuncewicza. Warszawa Dom wydawniczy JOLTA 1991 s.12-16,s.20-24,s.30-37.

2.Chojdyńska Barbara, Osińska Elżbieta, Nowakowska Małgorzata: Vademecum maturzysty ,Język polski. Warszawa Lynx – SFT 1998,Totalitaryzm, s.204.

3.Stopka Dorota : Opracowania. Kraków Wydawnictwo GREG 1996. Polska literatura współczesna do 1956 r., s. 50-51,s.55-62.

4.Świętach Jerzy: Literatura polska w latach II wojny światowej. Warszawa PWN 1997. s. 258-262.