Imię i nazwisko: Kamila Kacka Klasa: III LF Temat: Człowiek w świecie totalitarnym. Scharakteryzuj zjawisk wykorzystując prozę obozową (np. T. Borowski „Opowiadania”, G. Herling-Grudziński „Inny świat”, A. Sołżenicyn „Jeden dzień Iwana Denisowicza. ”) BIBLIOGRAFIA: LITERATURA PODMIOTU : 1. Grudziński - Herling Gustaw: Inny świat. Warszawa Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik 2000. ISBN: 83-07-02781-0. 2.Borowski Tadeusz : U nas w Auschwitzu, Proszę Państwa do gazu, Ludzie, którzy szli [w:] Wybór opowiadań .Wyd.5 , Warszawa Kama 2000 . ISBN: 83-86235-91-8. 3. Sołżenicyn Aleksander : Jeden dzień Iwana Denisowicza .Wyd. 3 , przeł. Witold Dąbrowski , Irena Lewandowska, Warszawa ISKRY 1989.ISBN: 83-207-1406-0. LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. Marzec Anna: Gustaw Herling- Grudziński -Inny Świat. Pod redakcją P. Kuncewicza. Warszawa Dom wydawniczy JOLTA 1991 s.12-16,s.20-24,s.30-37....