Obraz " Powrót syna marnotrawnego " , autorstwa Rembrandta von Rijn , powstał w XVII w . w Holandii . Dzieło namalowane farbami olejnymi przestawia scenę rodzajową .

Rembrandt w swym dziele nawiązuje do przypowieści biblijnej o " Synu marnotrawnym ". Zainspirował go szczególnie fragment opisujący sam powrót syna .

Na pierwszym planie nieco z lewej strony widać klęczącego syna , a tuż nad nim jego ojca , który ojcowskimi dłońmi przytula go z miłością . Poza jaką przyjmuje ojciec jest gestem przebaczenia . Dzięki padającemu na te postacie światło stają się one pierwszoplanowymi . Oraz jest namalowany symboliką . Ogolona głowa powracającego syna jest symbolem pokuty , natomiast chodaki symbolem biedy . Symbolem mądrości są siwe włosy ojca .

W tle obrazu możemy dostrzec zarysy dwóch mężczyzn i kobiety. Postaci tych nie widzimy jednak dokładnie , gdyż znajdują się poza oświetloną częścią obrazu , lecz można przypuszczać , że jeden z mężczyzn to starszy syn , który jest wyraźnie niezadowolony z zaistniałej sytuacji . W oddali można zauważyć ścianę i kolumny . Zarys kolumn nieśmiało wydobywających się z półmroku mogą świadczyć , że scena ma miejsce na jakimś dziedzińcu , lecz nie możemy wykluczyć , że wszystko odbywa się wewnątrz jakiegoś pomieszczenia .

W centrum umieszczono postacie syna i ojca , które z ciemnego tła wydobywa padające światło . To właśnie doskonale ukierunkowane światło zwraca uwagę i właśnie przez to jest najbardziej przykuwającym elementem tego obrazu .

Na tym obrazie dominatą są ciemne kolory . W dziele jest więcej mroku niż światła . Na obrazie dominują kolory czerwone , brązowe i żółte . Obraz przez to jest bardziej realistyczny , pełen tajemniczości .Cała kompozycja jest statyczna i ponura , gdyż autor użył do tego obrazu ciemnych odcieni barw .

Według mnie obraz " Powrót syna marnotrawnego " doskonale odzwierciedla przesłanie , które niesie przypowieść , ponieważ patrząc na niego możemy od razu domyślić się o czym jest mowa w biblijnej powieści . Dzieło to urzekło mnie swoim pięknem i niezwykłym ciepłem . Fascynuje mnie ponurością i tą nutą tajemniczości . Myślę , że autor wykonał naprawdę dobra robotę , gdyż płótno oddaje nastrój skruchy i przebaczenia . Sądzę , że to dzieło skłania wszystkich patrzących na do przemyślenia swego postępowania i własną postawą wobec ludzi . Zachęca także do refleksji nad błędami , które często nieumyślnie a także świadomie popełniamy .