I. Literatura podmiotu Utwory literackie: 1. Publikacje książkowe: Bułhakow Michał, Mistrz i Małgorzata, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000. Goethe Johann Wolfgang, Faust, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997. Levin Ira, Dziecko Rosemary, Rebis, Warszawa 2007. Mickiewicz Adam, Pani Twardowska, Book House, Warszawa 2010. 2. Teskty zawarte w innych publikacjach: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia (fragmenty), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003. Dzieła filmowe: Adwokat Diabła, reż. Taylor Hackford, Niemcy, USA 1997. Dzieła malarskie: Memling Hans, Sąd Ostateczny [za:]...