I. Literatura podmiotu

Utwory literackie:

1. Publikacje książkowe:

Bułhakow Michał, Mistrz i Małgorzata, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.

Goethe Johann Wolfgang, Faust, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.

Levin Ira, Dziecko Rosemary, Rebis, Warszawa 2007.

Mickiewicz Adam, Pani Twardowska, Book House, Warszawa 2010.

2. Teskty zawarte w innych publikacjach:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia (fragmenty), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003.

Dzieła filmowe:

Adwokat Diabła, reż. Taylor Hackford, Niemcy, USA 1997.

Dzieła malarskie:

Memling Hans, Sąd Ostateczny [za:] http://www.culture.pl/multimedia-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/d6SF/content/hans-memling-sad-ostateczny-detale-obrazu-%5Bfoto%5D, dostęp: marzec 2013.

II. Literatura przedmiotu

Friedenthal Richard, Goethe jego życie i czasy, Czytelnik, Warszawa 1969, s.712-748.

Sandauer Artur, Bóg, Szatan, Mesjasz i...?, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977.