Miłość jest jednym z najpiękniejszych, ale równocześnie najtrudniejszych uczuć. Może być głęboka, piękna i nieść szczęście, ale może również przynieść śmierć. Mimo tego zagrożenia, każdy człowiek marzył kiedyś lub wciąż marzy o miłości. Uczucie to zresztą towarzyszy większości z nas przez całe życie, już od momentu narodzin. Uczucie to łączy ludzi i tworzy miedzy nimi niezwykłą więź, jeśli jest odwzajemnione. Gorzej, jeśli jest to miłość jednostronna - wtedy potrafi przynieść wielkie cierpienie. Jednak prawdziwa miłość może nadać sens życiu ludzkiemu i pozwala człowiekowi prawidłowo się rozwinąć. Ten, któremu brakuje miłości, jest samotny i cierpiący. Temat miłości pojawiał się w literaturze już od starożytności. Niemal każdy twórca poruszył kiedyś temat uczuć. Utwory o miłości różnią się jednak sposobem ujęcia tematu. Najczęściej autorzy prozaiczni opisują miłość niespełnioną, natomiast w poezji - szczęśliwą. Nie jest to jednak stała zasada. Miłość opisywana w literaturze to nie tylko miłość pomiędzy kobietą i mężczyzną. Pojawia się również miłość rodzicielska, miłość do Boga czy miłość do ojczyzny.Dla każdego człowieka miłość ma inne natężenie. Każdy twórca opisuje ją więc w sobie właściwy sposób. Dla jednych miłość warta opisu to miłość nieszczęśliwa, dla innych zmysłowa, dojrzała, szalona, szczęśliwa… Określenie można by mnożyć. Przejdę więc do opisu konkretnych utworów. Miłość między kobietą i mężczyzną: Pieśń nad pieśniami (Biblia Stary Testament) Bohaterami biblijnej księgi, której autorstwo przypisuje się królowi Salomonowi, są Oblubieniec i Oblubienica. Nawzajem nazywają się oni Salomonem i Sulamitką. Księga ta, w zestawieniu z innym księgami Starego Testamentu ma niezwykłą wartość. Nie pojawia się w niej nawet wzmianka dotycząca Boga, brak również moralnych nauk. Żydzi jednak uznawali "Pieśń nad pieśniami" za jedną z najświętszych ksiąg Starego Testamentu i odczytywali ją podczas święta Paschy. W ujęciu dosłownym "Pieśń nad pieśniami" jest poematem miłosnym, którego bohaterami są młodzi, kochający się ludzie. Księga opowiada o ich miłości, tęsknotach, łączącej ich namiętności, spotkaniach i rozstaniach. Zakończenie przynosi im szczęście i spełnienie. Istnieje jednak alegoryczna interpretacja tej księgi, według której Oblubieńcem jest Bóg, a Oblubienicą - Kościół, czyli wyznawcy. Namiętność oznacza wówczas tęsknotę za Bogiem, jaką odczuwa człowiek. Parę tę można również interpretować jako Boga i Matkę Bożą, Zbawiciela i zbawianych ludzi."Pieśń nad pieśniami" oddaje w metaforyczny sposób charakter męsko-damskich relacji. Celem autora jest...