TEMAT: SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY W SEKTORZE BANKOWYM. 1 Wstęp na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. 2. Identyfikowanie podejrzanych podmiotów, klientów instytucji finansowych i transakcji mogących mieć związek z procederem prania. - kryterium profilu działalności, - kryterium geograficzne - kryterium ekonomiczno – praktyczne, - pranie pieniędzy w transakcjach gotówkowych, - pranie pieniędzy z wykorzystaniem rachunków bankowych w kasach pożyczkowych, - pranie pieniędzy przy wykorzystaniu transakcji związanych z lokatą kapitału, - pranie pieniędzy za pośrednictwem instytucji finansowych pochodzących z egzotycznych państw, - pranie pieniędzy za pośrednictwem pracowników lub agentów banku, - pranie pieniędzy przez pożyczanie pod zabezpieczenie lub bez zabezpieczenia. 3. Polityka „(po)znaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w bankach. Ad.1. W przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy można doszukać się pewnej ogólnej prawidłowości pojawiającej się we wszelkiej walce z przestępczością. Podobnie jak przestępcy nie są podczas swojej kryminalnej działalności praktycznie niczym ograniczani, tak piorący mogą uciekać się do wielu metod. Walczący jednak z przestępczością i praniem nie mają takiego komfortu swobody działania jak przestępcy i napotykają liczne ograniczenia natury prawno – moralnej i organizacyjnej. Analogicznie jak metody walki z przestępczością, sposoby zapobiegania procederowi w praktyce są dość ograniczone. Pranie brudnych pieniędzy jest jedynym przestępstwem, którego jednym z podstawowych celów jest ukrycie jego przebiegu i skutków. Ponadto pranie często składa się z ciągu czynności, które same w sobie nie noszą znamion przestępstwa i wyrwane z kryminalnego kontekstu całego procederu nie dają podstaw do podejrzeń. Trzeba również dodać, że instytucje finansowe w toku normalnej współpracy relatywnie rzadko mają do czynienia z próbą wykorzystania jej do procederu. Z punktu widzenia instytucji finansowej walka z praniem sprowadza się do: - rozpoznawania zagrożeń związanych z praniem brudnych pieniędzy; - wprowadzania wewnętrznych programów przeciwdziałania procederowi ( głównie programu: „( po ) znaj swojego klienta” ); - identyfikowania podejrzanych klientów i transakcji ( głównie według kryteriów: profilu działalności, geograficznego oraz praktyczno – ekonomicznego ), gromadzenia informacji pochodzącej z takiej identyfikacji, jej analiza i przetwarzanie oraz przechowywanie w taki sposób, aby mogła się stać podstawą procesu sądowego; - powstrzymywania się od przeprowadzania operacji, wobec...