Rzeczownik-( kto? co?) Odmieniają się przez przypadki i liczby

Pytania przypadków zależnych:

Mianownik kto? co?

Dopełniacz kogo? czego?

Celownik komu? czemu?

Biernik kogo? co?

Narzędnik z kim? z czym?

Miejscownik o kim? o czym?

Wołacz o!

Przymiotnik (jaki? jaka? jakie? czyj? czyja? czyje? który? która? które?)

odmieniają się przez przypadki, liczby, posiadają określony rodzaj gramatyczny..

Czasownik (co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?)

Odmienia się przez osoby, liczby, rodzaje, czasy, tryby, strony i aspekty.

Liczebnik (ile? który z kolei?).

Odmienia się podobnie jak rzeczowniki przez przypadki, liczby, rodzaje.

Liczebniki możemy podzielić na:

Liczebniki główne np.: dwa, siedem, dwadzieścia itp.

Liczebniki porządkowe oznaczające kolejność np..: pierwszy, drugi, trzeci.

Liczebniki zbiorowe np.: dwoje, troje, dziesięcioro, dwanaścioro, osiemnaścioro

Liczebniki nieokreślone np.: kilka, kilkanaście.

Liczebniki ułamkowe np.: pół, półtora, dwie trzecie.

Zaimek rzeczowny (kto? co?)

Zaimek przymiotny (jaki? jaka? jakie?)

Zaimek liczebny (ile? który z kolei?)

NIEODMIENNE CZĘŚCI MOWY:

Przysłówek (jak? kiedy? gdzie?)

Zaimek przysłowny (jaki? kiedy? Gdzie?)

Przyimek (Przykłady: po, przed, za, do, pod, nad, przy, z, ze.)

Spójnik (Przykłady: i, oraz, albo, lecz, ponieważ, dlatego.)

Wykrzyknik (och!, ach!, oj!, ojej!) (brzdęk!, bum!, łup!)

Partykuła (-by, -bym, byśmy, -byście, -byś, -że, -ż) (nie, już, niech, by).