Rzeczownik-( kto? co?) Odmieniają się przez przypadki i liczby Pytania przypadków zależnych: Mianownik kto? co? Dopełniacz kogo? czego? Celownik komu? czemu? Biernik kogo? co? Narzędnik z kim? z czym? Miejscownik o kim? o czym? Wołacz o! Przymiotnik (jaki? jaka? jakie? czyj? czyja? czyje? który? która? które?) odmieniają się przez przypadki, liczby, posiadają określony rodzaj gramatyczny.. Czasownik (co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?) Odmienia się przez osoby, liczby, rodzaje, czasy, tryby, strony i aspekty. Liczebnik (ile? który z kolei?). Odmienia się podobnie jak rzeczowniki przez przypadki, liczby, rodzaje. Liczebniki możemy podzielić na: Liczebniki główne np.: dwa, siedem, dwadzieścia itp. Liczebniki porządkowe oznaczające kolejność np..: pierwszy, drugi, trzeci. Liczebniki zbiorowe np.: dwoje, troje, dziesięcioro, dwanaścioro, osiemnaścioro Liczebniki nieokreślone np.: kilka, kilkanaście. Liczebniki ułamkowe np.: pół, półtora, dwie...