PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty

21 marca zawitała wiosna.Chociaż za oknami nadal panuje zima, to w naszym przedszkolu było bardzo wesoło i kolorowo.Dzieci z poszczególnych grup zrobiły piękne marzanny, ale ze względu na niesprzyjającą pogodę niemogły wyruszyć na pierwszy wiosenny spacer.Z radością powitaliśmy nową porę roku wierszami i piosenkami, a zimową panne pożegnaliśmy tymi oto słowami:

Marzanno, Marzanno, kolorowa panno

byłaś z nami zimę całą.

Nie spałaś jak niedźwiedź bury,

ale hasałaś, skakałaś, śniegiem czasem sypałaś.

Na nartach i sankach z nami zjeżdżałaś,

mroźnym wiatrem też zawiałaś.

Radowaliśmy się wszyscy w koło

bo z tobą zima była wesoła.

Tak też mogliśmy sporty różne uprawiać

i w ciepłych ubrankach harce wyprawiać.

Dzisiaj smutno żegnać cię,

bo już kończy się zima.

A wiosna się zaczyna.

ustąp więc nasza panno słomiana,

bo pani w zieleni czeka przybrana.