PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 21 marca zawitała wiosna.Chociaż za oknami nadal panuje zima, to w naszym przedszkolu było bardzo wesoło i kolorowo.Dzieci z poszczególnych grup zrobiły piękne marzanny, ale ze względu na niesprzyjającą pogodę niemogły wyruszyć na pierwszy wiosenny spacer.Z radością powitaliśmy nową porę roku wierszami i piosenkami, a zimową panne pożegnaliśmy tymi oto słowami: Marzanno, Marzanno, kolorowa panno byłaś z nami zimę całą. Nie spałaś jak niedźwiedź bury, ale hasałaś, skakałaś, śniegiem czasem sypałaś. Na nartach i sankach z nami...