Według encyklopedii PWN - duch to "substancja intelektualna, nie mająca w swej struktórze materii", a więc coś, czego nie można ani zobaczyć, ani dotknąć. Duchem jest nasza dusza, duchami są aniołowie, duchem jest Bóg i szatan.Można powiedzieć, że duchem jest byt osobowy sam z siebie, niewidzialny lecz widzialnie oddziałujący na inne byty, co objawia się w ich zachowaniu i w pokusach, jakimi są przez niego podawane. To wszelka ukryta tajemnicza siła, mająca zły lub dobroczynny wpływ na rzeczywistość, a szczególnie na człowieka. Dobre duchy czuwają wciąż nad człowiekiem i chronią przed wszelkim złem- to anioły. Złe duchy mają zły wpływ na charakter człowieka lub na rozeznanie moralne - to demony i diabły, posłańcy szatana. W wierzeniach ludowych pojawiają się zjawy i widma wywołane ze świata zmarłych siłą wielkiej miłości lub cierpienia, ukazujące się za dnia. Nocne zjawy - to upiory, najczęściej wychodzące z grobów postacie straszne i demoniczne, rozdarte między dobrem i złem, miłością i furią, życiem i śmiercią. Tajemnica życia pozagrobowego od wieków budziła ciekawość ludzi różnych epok, religii i kultur. Z tym związany był strach przed potęgą mocy zjawisk nadprzyrodzonych, niewidzialnych dla świata i oka. Powszechna wiara w istnienie duszy spowodowała niesamowitą ekspansję krainy zmarłych. Ludowe podania, mity i legendy o duchach, zjawach i upiorach stały się inspiracją dla wielu pisarzy i poetów szczególnie w epoce romantyzmu. Duchy pokazują osobowość bohaterów literackich, są odzwierciedleniem ich stanów wewnętrznych: obaw, lęków, ale również marzeń i pragnień. Stanowią symbole zła lub dobra tkwiącego w ludziach. Wizje i sny są przepowiednią na "jutro". Literatura romantyczna jest w ciągłym rozkwicie i mówiąc współczesnym językiem "na topie". Obrazy ze świata duchów do dzisiaj mają ogromne powodzenie w literaturze pisanej, a także przenoszonej na ekrany kin i telewizorów. Niezaprzeczalnym królem epoki romantyzmu w Polsce jest Adam Mickiewicz, którego przepiękne "Ballady i romanse" stały się wręcz symbolem literatury tej epoki. Szczególnie ważną, a zarazem jedną z najpiękniejszych jest ballada "Romantyczność". Stała się ona jakby manifestem światopoglądu polskich romantyków. Karusia- zakochana do granic możliwości dziewczyna, po śmierci ukochanego popada w obłęd. Błąka się wśród ludzi i poszukuje zmarłego Jasia. Rzecz jest niebywała, bo dziewczyna widzi go obok siebie i rozmawia z nim. Zebrana gawiedź obserwuje jej zachowanie i bardzo współczuje, czuje to co ona. Lud modli się i wierzy w obecność duszy zmarłego chłopca. Wśród patrzących jest...