CURRICULUM VITAEINFORMACJE OSOBISTE:

stan cywilny: żonaty

narodowość: polska

wiek: 54 lata

miejsce urodzenia: Zaosie pod Nowogródkiem

rodzice: Mikołaj Mickiewicz i Barbara Majewska

CEL:

Chęć podjęcia pracy w Bibliotece Arsenału

WYKSZTAŁCENIE:

1815-1819 studia na Uniwersytecie Wileńskim

1807-1815 nauka w dominikańskiej szkole powiatowej w Nowogródku

PRAKTYKA ZAWODOWA:

1849 wydawca i redaktor „Trybuny Ludów”

1840-1844 wykładowca literatury i języków słowiańskich w College de France

1839-1840 profesor literatury rzymskiej na Uniwersytecie w Lozannie

1839 powstanie „Liryk Lozańskich”

1834 pierwsze wydanie „Pana Tadeusza”

1832 redagowanie pisma „Pielgrzym Polski”

1831 ukazanie się „Dziadów cz. III”

1831 powstanie „Reduty Ordona”

1828 ukazanie się drukiem „Konrada Wallenroda”

1826 wydanie „Sonetów Krymskich”

1825-1828 urzędnik w kancelarii księcia Golicyna

1823 wydanie „Grażyny”

1823 wydanie drugiego tomu „Poezji” zawierającego „Dziady” (część II i IV)

1823 wydanie pierwszego tomu „Poezji”

1822 ukazanie się drukiem zbioru „Ballady i Romanse”

1820 napisanie ballady „Romantyczność”

1820 publikacja „Ody do Młodości”

1819-1823 nauczyciel w Kownie

1818 debiut w „Tygodniku Wileńskim”

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

-biegła znajomość w mowie i piśmie: łaciny, języka rosyjskiego, języka polskiego, języka francuskiego, języka litewskiego

NAGRODY:

1822 zainicjowanie w stopniu czeladnika do masonerii

DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZA:

1848 utworzenie legionów we Włoszech

1841-1844 prezes Wydziału Historycznego Towarzystwa Literackiego w Paryżu

1820-1823 założenie i działalność w Towarzystwie Filaretów

1817-1823 założenie i działalność w Towarzystwie Filomatów

ZAINTERESOWANIA:

-literatura

-podróże

-polityka

-religia