CURRICULUM VITAE INFORMACJE OSOBISTE: stan cywilny: żonaty narodowość: polska wiek: 54 lata miejsce urodzenia: Zaosie pod Nowogródkiem rodzice: Mikołaj Mickiewicz i Barbara Majewska CEL: Chęć podjęcia pracy w Bibliotece Arsenału WYKSZTAŁCENIE: 1815-1819 studia na Uniwersytecie Wileńskim 1807-1815 nauka w dominikańskiej szkole powiatowej w Nowogródku PRAKTYKA ZAWODOWA: 1849 wydawca i redaktor „Trybuny Ludów” 1840-1844 wykładowca literatury i języków słowiańskich w College de France 1839-1840 profesor literatury rzymskiej na Uniwersytecie w Lozannie 1839 powstanie „Liryk Lozańskich” 1834 pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” 1832 redagowanie pisma „Pielgrzym Polski” 1831 ukazanie się „Dziadów cz. III” 1831 powstanie „Reduty Ordona” 1828 ukazanie się drukiem „Konrada Wallenroda” 1826 wydanie „Sonetów Krymskich” 1825-1828 urzędnik w kancelarii księcia Golicyna 1823 wydanie „Grażyny” 1823 wydanie drugiego tomu „Poezji” zawierającego „Dziady” (część II i IV) 1823 wydanie pierwszego tomu „Poezji” 1822 ukazanie się drukiem zbioru „Ballady i Romanse” 1820 napisanie ballady „Romantyczność” 1820 publikacja „Ody do Młodości” 1819-1823...