Chciałbym poruszyć pewien problem ,,Czy chciałbyś być uczniem klerykowskiego gimnazjum?". Moja odpowiedź na to pytanie to oczywiście nie. Była to szkoła pełna zakłamania i ciągłego poniżania uczniów tej szkoły. Moją tezę chcę poprzeć poniższymi argumentami. Pierwszym argumentem popierającym tezę jest stosowanie przez nauczycieli kar cielesnych. Młodzież bojąca się o własną ,,skórę" ledwie co wytrzymywała zastraszanie przez nauczycieli,oraz kary fizyczne stosowane przez pedagogów rusyfikacyjnych. Uczniowie ucząc się wszystkiego na pamięć tracili świadomość tego...