Chciałbym poruszyć pewien problem ,,Czy chciałbyś być uczniem klerykowskiego gimnazjum?". Moja odpowiedź na to pytanie to oczywiście nie. Była to szkoła pełna zakłamania i ciągłego poniżania uczniów tej szkoły. Moją tezę chcę poprzeć poniższymi argumentami.

Pierwszym argumentem popierającym tezę jest stosowanie przez nauczycieli kar cielesnych. Młodzież bojąca się o własną ,,skórę" ledwie co wytrzymywała zastraszanie przez nauczycieli,oraz kary fizyczne stosowane przez pedagogów rusyfikacyjnych. Uczniowie ucząc się wszystkiego na pamięć tracili świadomość tego czego się dowiedzieli.

Po drugie nauczyciele np. Historii zatajali prawdziwe fakty o Polsce. Natomiast rosyjską historię i gospodarkę wychwalali jako postępową oraz dobrą. Najbardziej też kpił sobie z przekonać i wierzeń polskich z grona pedagogicznego Kostriulew. Działał on najostrzej ze wszystkich rusyfiaktorów.