Najważniejszym zadaniem każdego państwa jest zapewnienie ochrony i obrony narodowej, bowiem jest to kluczowy czynnik do skutecznego i swobodnego rozwoju. Swobodny rozwój polega na tym, aby na drodze państwa nie stały przeszkody militarne, kulturowe, polityczne, gospodarcze czy społeczne. Współcześnie bezpieczeństwo narodowe wymaga poszerzenia terminu „obrona narodowa” na „ochronę i obronę narodową”. W naszej pracy chcemy zająć się przeanalizowaniem pojęcia ochrony i obrony narodowej, jej środków, strategii, elementów oraz wymagań. XX-sto wieczne pojęcie obrony narodowej w świadomości społeczeństwa było identyfikowane z obroną przed agresorem na tle militarnym. Jednak czas przyniósł nam nowe zagrożenia jakimi są: • powodzie, • głód, • choroby, • zagrożenia demograficzne, • czy ekologiczne. Nie można ich lekceważyć, bowiem są równie groźne jak wojna, a ochrona przed nimi jest równie ważna jak obrona zbrojna przed wrogiem. Obronę i ochronę narodową...