WPŁYW AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ W PROCESIE STARZENIA SIĘ ORGANIZMU. I. Rola aktywności ruchowej w życiu współczesnego człowieka. Nie ma określonego wieku, który wyznaczałby początek starości, a aktywny stylżycia niewątpliwie przynosi ludziom korzyści w ciągu całego życia.Pięćdziesiąty rok życia wyznacza moment w wieku średnim, kiedy korzyści regularnejaktywności fizycznej mogą mieć ·największe znaczenie wzapobieganiu,minimalizowaniu i odwracaniu wielu fizycznych, psychologicznych i społecznych zagrożeń, które często towarzyszą zaawansowanemu wiekowi. Ten pozytywny wpływ dotyczy większości osób, niezależnie od stanu ich zdrowia.W tych wytycznych, aktywność fizyczna jest definiowana jako wszystkie wykazywanew życiu codziennym czynności związane z ruchem, włączając w to pracę, odpoczynek,ćwiczenia i uprawianie sportu. Uznaje się, że efekty zapobiegawcze i rehabilitacyjneregularnej aktywności fizycznej są korzystniejsze, gdy wzorce te kształtowane są wewczesnym okresie życia, niż gdy zapoczątkowane są w wieku podeszłym. Większość ludzi, którzy dla relaksu podejmują aktywność fizyczną robi to,ponieważ uważają, że jest to zabawne i przyjemne, jednak znane są wystarczającedowody, iż aktywność fizyczna jest zazwyczaj związana ze znamienną poprawązdolności funkcjonalnych i stanu zdrowia, i może często zapobiegać lub zmniejszaćnasilenie pewnych chorób. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że utrzymanie wielu z tychkorzyści wymaga regularnego i nieprzerwanego uczestnictwa, i mogą one zostać szybkoutracone w przypadku powrotu do braku aktywności. Udowodniono, iż regularna aktywność fizyczna: ·poprawia ogólne samopoczucie, ·polepsza ogólne zdrowie fizyczne i psychiczne, ·pomaga zachować niezależny tryb życia, ·pomaga opanować określone stany (np. stres, otyłość) i choroby (np. cukrzycę,hypercholesterolemię), ·zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre choroby (np. wieńcową, nadciśnienie,cukrzycę), ·pomaga minimalizować skutki pewnych niesprawności i może pomagać wleczeniu stanów bólowych, może pomagać w zmianie stereotypowych perspektyw wieku podeszłego. II. Zmiany starcze w obrębie poszczególnych układów. 1. Wpływ treningu na wydolność tlenową organizmu w procesie starzenia się. Wydolność fizycznazmierzona maksymalną zdolnością pochłaniania tlenu (VO2max), jest najlepszym wskaźnikiem wieku biologicznego u osób dorosłych. Przyjmujesię, że maksymalna zdolność pochłaniania tlenu, tzw. pułap tlenowy, wzrasta do ok. 20 roku życia, utrzymując się przez kilka lat na tym samym poziomie, po czym stopniowozmniejsza się. I tak...