Zamach majowy ( przerót majowy, pucz majowy ) - zbrojny zamach stanu dokonany w Polsce przez marszałka Józefa Piłsudskiego w dniach 12-15 maja 1926. Powodami zamachu była pogarszająca się sytuacja polityczna i gospodarcza kraju, zaś bezpośrednią przyczyną seria kryzysów gabinetowych w latach 1925-1926. PRZEBIEG ZAMACHU : 11. 05. - w Rembertowie gromadzą się wojska, które mają chronić Józefa Piłsudskiego przed aresztowaniem. Pojawia się wiadomość o ostrzelaniu willi Piłsudskiego w Sulejówku, wieczorem, w okolice Warszawy przybywają wojska popierające Józefa Piłsudskiego z Mińska Mazowieckiego. 12. 05. - Sukces Piłsudskiego, jego zwolennicy zdobywają Dworzec Wschodni i Gmach Ministerstwa Spraw Wojskowych. Po południu piłsudczycy ruszają na Warszawę, dochodzi do opanowania Pragi. Rząd reaguje wprowadzeniem stanu wyjątkowego w Warszawie, w woj. warszawskim i dwóch powiatach woj. lubelskiego. Około godz. 17:00 Prezydent Stanisław Wojciechowski spotyka się z Józefem Piłsudskim na Moście Poniatowskiego - rozmowa nie daje jednak żadnych rezultatów. Jeszcze tego samego dnia rozpoczynają się walki na Moście Kierbedzia. Wojska Józefa Piłsudskiego zajmują Plac Zamkowy i Krakowskie Przedmieście, opanowują siedzibę prezydium Rady ministrów oraz kompleks gmachów wojskowych na Placu Saskim, dzięki czemu wpadają w ich ręce ważne dokumenty i centrum łączności. Zajmują także dzielnice prawobrzeżne oraz całe centrum miasta, następnie Sztab Generalny, Komendę Miasta, centrale telefoniczną, dworce, Ministerstwo Komunikacji, Dyrekcję Okręgową Kolei. Na komisarza Przewrotu w stolicy wyznaczony zostaje płk January Grzędziński . 14.05. - dochodzi do rozstrzygającego boju. Z samego rana oddziały rządowe docierają do Sochaczewa i rozpoczynają marsz ku Warszawie. Mimo to w godzinach popołudniowych padło lotnisko - siły rządowe zostały zupełnie odcięte od odsieczy. W tej sytuacji około godziny 15:00 prezydent nakazał wycofanie się do Wilanowa. Tutaj zapadają pierwsze decyzje podjęte przez Rząd o zakończeniu walk z Piłsudskim. Dochodzi do dymisji Rady Ministrów. O godzinie 17:15 do Belwederu weszły pierwsze oddziały Józefa Piłsudskiego. Wieczorem do Marszałka Macieja Rataja udała się delegacja prosząca go o niezwłoczny przyjazd do Wilanowa. Marszałek po uzyskaniu zgody od Józefa Piłsudskiego na przerwanie walk udał się do Wilanowa. Tam prezydent przekazał mu pisma składając na jego ręce dymisję rządu oraz własną powierzając mu urząd Prezydenta. Przewrót majowy zakończony został zwycięstwem Józefa Piłsudskiego. 15 maja wybrany zostaje na premiera Kazimierz Bartel, zaufany człowiek...