Miron Białoszewski Miron Białoszewski urodził się 30 lipca 1922 w Warszawie. W czasie okupacji studiował filologię polską na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1946-1951 pracował jako dziennikarz. Pierwszy tomik poetycki - "Obroty rzeczy" - wydał w 1956 r. Książka ta wzbudziła ogromne zainteresowanie. W "Pamiętniku z powstania warszawskiego" stworzył nowy, odbiegający od dotychczasowych relacji obraz tragicznych wydarzeń powstania. Za tę książkę otrzymał w roku 1971 nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia. “Teatr osobny” Białoszewskiego “Teatr osobny” Białoszewskiego jest ewenementem w historii rozwoju teatru w Polsce i na świecie. Napisane przez poetę pod koniec lat 50. mikrodramaty były realizowane najpierw w teatrze domowym przy ul. Tarczyńskiej, a później po jego rozpadzie Białoszewski założył w swoim mieszkaniu na placu Dąbrowskiego wraz z malarzem Ludwikiem Heringiem i aktorką oraz malarką Ludmiłą Murawską . Sztuki te nie posiadały specjalnej fabuły, zdarzeń uporządkowanych ciągiem przyczynowo-skutkowym. Punktem wyjścia każdego przedstawienia był zazwyczaj jakiś fakt językowy, wieloznaczność jakiegoś słowa czy wyrażenia. Biletów na spektakle nie było, rozdawane były za to zaproszenia – na pudełku od zapałek. W sztukach tych rzadko grali profesjonalni aktorzy. Najważniejszy w nich był sam Białoszewski – autor, scenarzysta, aktor i reżyser w jednej osobie. Na oczach zgromadzonych widzów wyrażał swoją indywidualność. Twórczość Twórczość Białoszewskiego uważana przez wielu czytelników za dziwactwo, da się wytłumaczyć na tle szeroko podjętych eksperymentów i poszukiwań językowych. Warto pamiętać, że zabawa ze słowem, jaką uprawia Białoszewski, kryje w sobie ciekawe treści światopoglądowe, rejestruje sporo trudnych do nazwania przeżyć psychicznych. Autor wybiera formy znajdujące się na granicy ogólnie przyjętych form literackich - pamiętnik, dziennik, reportaż, wykorzystując wiele form języka. Zaciera różnice gatunkowe utworów, przeplata prozę i poezję, prowadząc także nieustanną grę pomiędzy światem fikcji kreowanym przez narratora a jego biografią. Poezja: • "Obroty rzeczy", Warszawa, PIW, 1956. • "Rachunku zachciankowy", Warszawa, PIW, 1959. • "Mylne wzruszenia", Warszawa, PIW, 1961. • "Było i było", Warszawa, PIW, 1965. • "Odczepić się", Warszawa, PIW, 1978. • "Wiersze", Warszawa, PIW, 1976. • "Wiersze", Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976). • tomik w serii "Poeci polscy", Warszawa, Czytelnik, 1977 . • "Trzydzieści lat wierszy" Warszawa, PIW, 1982. • "Stara proza. Nowe wiersze", Warszawa, PIW,1984. • "Oho",...