BIBLIOGRAFIA

Literatura podmiotu

Literatura:

1. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Greg, Kraków 2007.

2. Mrożek S., Tango, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973.

3. Racja A., Polanicki J., Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności – Antologia, Kama , Kraków 1998 [tu:] Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, s. 37 – 39.

4. Wyspiański S., Wesele, Zielona Sowa ,Kraków 2006.

Malarstwo:

1. Jacek Malczewski, Melancholia [w:] www.google.pl

2. Holbein Holbein, Taniec śmierci [w:] www.google.pl

Muzyka :

1. Osiecka A., Niech żyje bal [w:] www.youtube.com

Literatura przedmiotu

1. red. Czaplejewicz E., Potkański J., Taniec i literatura, Aspra- Jar, Warszawa 2002, 56 – 59, 129 – 134.

2. Chojka J., Dramaturgia Sławomira Mrożka - ,,Tango", Marek Rożak, Gdańsk 1994, s. 12 – 15, 19 – 22.

3. Huizinga J., Jesień średniowiecza, tłum. Brzostowski T., PWN, Warszawa 2003, [tu:] Taniec śmierci.

4. Marchwińska A. , Leksykon lektur i wierszy, Greg, Kraków 2005, s.132 – 133.

5. Termer J. Leksykon Dzieł i Tematów Literatury Polskiej, WSIP , Warszawa 2008,

s. 231.

Ramowy plan wypowiedzi

1.Wstęp: sposób ujęcia motywu tańca w europejskich kręgach kulturowych.

2.Rozwinięcie:

dance macabre jako element średniowiecznej filozofii na podstawie ,,Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” i ryciny Hansa Holbeina ,,Danse macabre”,

Poloneza czas zacząć… taniec jako element przemijającej polskiej tradycji w ,,Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza,

symboliczne znaczenie tańca Chochoła w ,,Weselu” S. Wyspiańskiego i w obrazie

J. Malczewskiego ,,Melancholia”,

taniec jako sposób oceny społeczeństwa polskiego w ,,Tangu” S. Mrożka,

taniec jako metafora ludzkiego życia w piosence A. Osieckiej ,,Niech żyje bal”.

3.Zakończenie:

Dostrzeżenie roli tańca w życiu człowieka oraz jego funkcjonowania w literaturze dawnej

i współczesnej. Taniec jako:

element filozofii,

wyraz ciągłości tradycji,

symbol,

metafora.