BIBLIOGRAFIA Literatura podmiotu Literatura: 1. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Greg, Kraków 2007. 2. Mrożek S., Tango, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973. 3. Racja A., Polanicki J., Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności – Antologia, Kama , Kraków 1998 [tu:] Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, s. 37 – 39. 4. Wyspiański S., Wesele, Zielona Sowa ,Kraków 2006. Malarstwo: 1. Jacek Malczewski, Melancholia [w:] www.google.pl 2. Holbein Holbein, Taniec śmierci [w:] www.google.pl Muzyka : 1. Osiecka A., Niech żyje bal [w:] www.youtube.com Literatura przedmiotu 1. red. Czaplejewicz E., Potkański J., Taniec i literatura, Aspra- Jar, Warszawa 2002, 56 – 59, 129 – 134. 2. Chojka J., Dramaturgia Sławomira Mrożka - ,,Tango", Marek Rożak, Gdańsk 1994, s. 12 – 15, 19 – 22. 3. Huizinga J., Jesień średniowiecza, tłum. Brzostowski T., PWN, Warszawa 2003, [tu:] Taniec śmierci. 4. Marchwińska A. , Leksykon lektur i wierszy, Greg, Kraków 2005, s.132 – 133. 5. Termer J. Leksykon Dzieł i Tematów Literatury Polskiej, WSIP , Warszawa 2008, s. 231. Ramowy plan wypowiedzi 1.Wstęp: sposób ujęcia motywu tańca w europejskich kręgach kulturowych. 2.Rozwinięcie: dance macabre jako element średniowiecznej filozofii na podstawie...