Lange her das lebte alter König.

Dawno temu żył stary król.

Er hatte Tochter welche sie war eine bildhübsche Prinzessin.

Miał córkę która była piękną ksieżniczką.

Sie mochte zu sehen auf den Himmel und zu besehen sich in dem Wasser.

Ona lubiła patrzyć na niebo i przeglądać się w wodzie.

Schlauer Prinz muss drei Aufgaben lösen damit heiraten eine Prinzessin.

Sprytny książę musi rozwiązać trzy zadania aby poślubić księżniczkę.

Er muss mit dem Drachen kämpfen.

Musi walczyć ze smokiem.

Er muss Schafe retten.

Musi ocalić owce.

Er muss eine Ballade singen.

Musi zaśpiewać balladę.

Er muss essen Herz des Drachen.

Musi zjeść serce smoka.

Prinz muss können Schach spielen.

Książę musi umieć grać w szachy.

Falls wird dieser Bedingungen erfüllen dieses er wartet ihn eine hohe Belohnung.

Jeżeli spełni te warunki czeka go wysoka nagroda.

Prinz machte Aufgaben und heiratete mit der Prinzessin.

Książę wykonał zadania i ożenił się z księżniczką.