· Szkolenia wstępne: Dotyczą osób nowo przyjmowanych do pracy w lokalu. Cel szkoleń wstępnych – zapobieganie niewłaściwym zachowaniom personelu, dotyczących wymagań higieny i zapewniania najwyższej jakości w toku produkcji żywności. Szkolenie wstępne obejmuje: szkolenie BHP, szkolenie z zakresu przestrzegania higieny osobistej, szkolenie dotyczące utrzymywania porządku w miejscu pracy, szkolenie na temat zasad zachowania higieny w procesie produkcji i obrocie żywnością. · Szkolenia stanowiskowe: 1) szkolenia dla baristów: obejmują obsługę urządzeń służących do przygotowania kawy, drinków, posiłków, funkcjonowania zaplecza gastronomicznego, sposobu przygotowania potraw, a w szczególności napojów i drinków oraz sposobu ich serwowania, z uwzględnieniem używania odpowiedniej zastawy stołowej do poszczególnych zamówień oraz obsługę kasy 2) szkolenia dla kelnerów: szkolenie obejmuje zapoznanie z kartą menu oraz recepturami potraw, drinków i napojów, poznanie sposobu numeracji stolików oraz ich rozlokowania na sali konsumenckiej, sposób serwowania zamówień klientom i ogólne zasady obsługi klienta (w tym również przywitanie, podawanie rachunków, pożegnanie), przebieg procedury reklamacji, obsługę kasy 3) szkolenia dla pracowników kuchni: obejmują obsługę urządzeń służących do przygotowania kawy, drinków, posiłków, funkcjonowania zaplecza gastronomicznego, sposobu przygotowania potraw i napojów, sposobu ich serwowania, z uwzględnieniem używania odpowiedniej zastawy stołowej do poszczególnych zamówień, obsługę maszyn służących do zmywania naczyń, zapoznanie się z recepturami potraw i napojów oraz sposobem ich przygotowania, a także umiejętność przygotowania potraw 4) szkolenia dla sprzątających: zapoznanie z wyposażeniem oraz rozlokowaniem pomieszczeń w lokalu, poznanie sposobu czyszczenia maszyn, zapoznanie z grafikiem częstości mycia i dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń i urządzeń...