Część druga „Familiaris Consortio” Jana Pawła II mówi o intencji Boga dotyczącej małżeństwa i rodziny. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, dlatego na mężczyźnie i kobiecie spoczywa obowiązek i umiejętność stworzenia wspólnoty oraz miłości, która jest priorytetem w powołaniu człowieka. Mowa jest również o współzależności ciała ludzkiego z duszą- bowiem miłość dotyczy również ciała, które jest częścią miłości duchowej, duch natomiast formuje ludzkie ciało, więc ważne jest współgranie obu elementów. Jan Paweł II pisał o dwóch sposobach spełnienia ludzkiego powołania zachowanych w wewnętrznej jedności: małżeństwie i dziewictwie. Jeśli oba z nich wypełniane są we właściwy sposób przez daną osobę, oznacza to, że działa ona według prawdziwej woli Boga. Jan Paweł II mówił także o rodzinie, jej statucie we współczesnym świecie, znaczeniu, obowiązkach, prawach, lecz również o tym co jej zagraża w naszych czasach. Według papieża rodzina od zawsze powinna być siedliskiem miłości. Dziecko powinno być szczęśliwe, a żeby było szczęśliwe powinno być kochane, bo kiedy w rodzinie brakuje miłości, brakuje najważniejszego elementu. Rodzina to wspólnota, której członków łączy głęboka więź życia i miłości. Fundamentem tej wspólnoty jest uczucie między małżonkami, którzy po ślubie stają się jednym ciałem. Małżeństwo powinno opierać się na instytucji małżeństwa zawartego w Kościele, poświęconego przez kapłana. Małżeństwo jest...