Część druga „Familiaris Consortio” Jana Pawła II mówi o intencji Boga dotyczącej małżeństwa i rodziny. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, dlatego na mężczyźnie i kobiecie spoczywa obowiązek i umiejętność stworzenia wspólnoty oraz miłości, która jest priorytetem w powołaniu człowieka. Mowa jest również o współzależności ciała ludzkiego z duszą- bowiem miłość dotyczy również ciała, które jest częścią miłości duchowej, duch natomiast formuje ludzkie ciało, więc ważne jest współgranie obu elementów.

Jan Paweł II pisał o dwóch sposobach spełnienia ludzkiego powołania zachowanych w wewnętrznej jedności: małżeństwie i dziewictwie. Jeśli oba z nich wypełniane są we właściwy sposób przez daną osobę, oznacza to, że działa ona według prawdziwej woli Boga.

Jan Paweł II mówił także o rodzinie, jej statucie we współczesnym świecie, znaczeniu, obowiązkach, prawach, lecz również o tym co jej zagraża w naszych czasach. Według papieża rodzina od zawsze powinna być siedliskiem miłości. Dziecko powinno być szczęśliwe, a żeby było szczęśliwe powinno być kochane, bo kiedy w rodzinie brakuje miłości, brakuje najważniejszego elementu. Rodzina to wspólnota, której członków łączy głęboka więź życia i miłości. Fundamentem tej wspólnoty jest uczucie między małżonkami, którzy po ślubie stają się jednym ciałem. Małżeństwo powinno opierać się na instytucji małżeństwa zawartego w Kościele, poświęconego przez kapłana. Małżeństwo jest sakramentem świętym, którego podstawą jest obopólna miłości. Miłość na stwarzać odpowiednie warunki dla potomstwa. Bywa jednak, że jego zrodzenie jest niemożliwe, życie małżeńskie nie traci z tego powodu swojej wartości. Niepłodność fizyczna, może tworzyć możliwość do czynienia innej, ważnej służby na rzecz życia ludzkiego przez małżonków, np. adopcja, niesienie pomocy innym rodzinom, dzieciom ubogim lub upośledzonym. Tylko dzięki sile miłości można zbudować szczęśliwą rodzinę. Papież zauważył także, że kobieta i mężczyzna znacząco różnią się od siebie, ale ich obowiązkiem jest znalezienie nici zgody i porozumienia, które powinni nieustannie pielęgnować. Zasadniczym punktem każdej rodziny powinno być potomstwo, a najważniejszym zadaniem rodziców jego godne wychowanie.