Bezpieczeństwo społeczne: jest najogólniej rozumiane jako ochrona egzystencjalnych podstaw życia ludzi; zapewnienie możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb (zarówno materialnych jak i duchowych) oraz realizacji aspiracji życiowych poprzez ochronę zdrowia, gwarancję emerytalną i tworzenie miejsc pracy i nauki. Za jego utrzymanie odpowiedzialne są organizacje rządowe, pozarządowe oraz sami obywatele, które przez całokształt działań prawnych, organizacyjnych i wychowawczych mają za zadanie pomagać obywatelom szczególnie pomocy potrzebującym,w różnych aspektach ich życia. Trzeba jednak pamiętać że celem tych działań jest pomoc obywatelom, a nie rozwiązanie ich wszystkich problemów za nich. Zagrożenie bezpieczeństwa społecznego: bezrobocie zagrożenia ekologiczne (np. różnego rodzaju zanieczyszczenia, wyniszczanie lasów) podział etniczny, wyznaniowy i narodowościowy różnice w statusie materialnym zagrożenia naturalne (np. powodzie, pożary) katastrofy i awarie (np. w sektorze energetycznym) spadek poszanowania praw wojny i konflikty zbrojne oraz różnego rodzaju patologie: alkoholizm i pijaństwo narkomania przestępczość patologie rodzinne (sieroctwo, rozwody, przemoc domowa) patologie struktur organizacyjnych (korupcja, nepotyzm, niekompetencja) Środki i formy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa społecznego: Bezrobocie: obniżenie wieku emerytalnego promowanie pracy w niepełnym wymiarze godzin osłona socjalna dla bezrobotnych kursy doszkalające lub zmieniające kwalifikacje wspieranie drobnych i średnich przedsiębiorstw organizacja prac interwencyjnych, publicznych i sezonowych tworzenie nowych przedsiębiorstw (więcej miejsc pracy) i dbanie o funkcjonowanie już istniejących pożyczki dla bezrobotnych w celu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej Zagrożenia ekologiczne: dbanie o funkcjonowanie środków utylizacji toksycznych odpadów chemicznych i radioaktywnych dbanie o stan lasów (poprzez zapewnienie skutecznego funkcjonowania takich organów jak np. Służba Leśna) promowanie technologii bardziej przyjaznych dla środowiska (przede wszystkim w sektorze energetycznym i w dużych ośrodkach przemysłowych) kampanie uświadamiające o negatywnych skutkach związanych z zagrożeniami ekologicznymi Podział etniczny, wyznaniowy i narodowościowy: Tutaj środki przeciwdziałania zagrożeniom związanym z tym aspektem zależą bardzo od poglądów na mniejszości. Z jednej strony może to być tolerancja wobec nich, stawianie ich na równi z resztą społeczeństwa, przyjazna postawa, a z drugiej strony może to być ograniczanie ich praw, odseparowywanie od reszty...