Henryk Sienkiewicz tworzył swoje dzieła po upadku powstania styczniowego, zatem w chwili, gdy Polacy najbardziej odczuwali niewolę oraz porażkę militarną. Wśród pozytywistów panowało przekonanie, że powstanie styczniowe przyniosło więcej strat niż zysków dla narodu polskiego. Sienkiewicz pragnął podnieść swoich rodaków na duchu, chciał odrodzić wiarę w Polskę jako państwo, przypomnieć najsławniejsze karty z historii narodowego oręża. W ten sposób kompensował Polakom...