22 Zasady marketingu

1. Prawo pierwszeństwa

2. Prawo kategorii

3. Prawo pierwszeństwa myśli

4. Prawo percepcji

5. Prawo koncentracji

6. Prawo wyłączności

7. Prawo drabiny

8. Prawo dwóch

9. Prawo przeciwieństwa

10. Prawo podziału

11. Prawo perspektywy

12. Prawo rozszerzania asortymentu

13. Prawo rezygnacji

14. Prawo właściwości

15. Prawo szczerości

16. Prawo jedynego rozwiązania

17. Prawo nieprzewidywalności

18. Prawo sukcesu

19. Prawo niepowodzenia

20. Prawo przesady

21. Prawo trendu

22. Prawo zasobów

Segmentacja

-Podział heterogenicznego rynku na homogeniczne obszary

bo nie wszyscy nabywcy są tacy sami, dzielą się na podgrupy, łatwiej działać w mniejszym .

Etap1 Sporządzenie mapy rynku

Etap2 Klienci i transakcje

-kto kupuje

-co się kupuje

-kto co kupuje

Etap3 Segmentacja

Etap 4 Atrakcyjność segmentów

-kryteria atrakcyjności

-Ważenie kryteriów

-Parametry kryteriów

-Ocena segmentów

Etap 5 Konkurencyjność firmy

-swot etc