Komunizm Ustrój społeczno-gospodarczy opierający się na radykalnej równości i wspólnocie własności, lewicowa Ideologia polityczna, będąca podstawą działania ruchów i organizacji komunistycznych; pot. system polityczny panujący w państwach tzw. bloku wschodniego. Komunizmem nazywa się taki ustrój w którego głównymi cechami jest równość między ludźmi i wspólnota własności. Ustrój taki istniał np. w niektórych wspólnotach religijnych (np. wśród szejkersów). W pismach Karola Marksa, Fryderyka Engelsa i innych teoretyków marksizmu, komunizm miał być przyszłym ustrojem rozwiniętych społeczeństw, w którym wspólność własności obejmowała przede wszystkim środki produkcji. Jako ideologia, komunizm ma charakter skrajnie lewicowy. Jako sposób stworzenia społeczeństwa komunistycznego marksistowski komunizm od początku wskazywał „obalenie przemocą całego dotychczasowego ustroju społecznego"Miało to się stać za sprawą rewolucji proletariatu. Ważnymi elementami ideologii komunizmu są internacjonalizm i ateizm, ponieważ komuniści uważają, że wszyscy ludzie są równi bez względu na narodowość, rasę czy religię, a podziały te są ich zdaniem szkodliwe i prowadzą do konfliktów. Komunizmem nazywa się też ustrój polityczny zaprowadzony w państwach, w których władzę zdobyły partie komunistyczne. W szczególności określa się tak kraje bloku wschodniego. One same (od lat 70. XX wieku) określały się jako państwa "realnego socjalizmu". Komunizm w Polsce po raz pierwszy pojawił się pod koniec II wojny światowej, kiedy Armia Czerwona w 1944 r. wkroczyła do Polski. Na konferencjach w Jałcie i Poczdamie ustalono, że Polska pozostanie pod wpływami Związku Radzieckiego. Rozpoczęło się powolne i mozolne budowanie aparatu komunistycznego w Polsce. Powołano policję polityczną UB (SB – Służba Bezpieczeństwa) Urząd ten zajmował się tropieniem i aresztowaniem przeciwników politycznych w Polsce. Władza podporządkowała sobie administrację i wojewódzkie władze. Rozpoczęto wprowadzanie systemu propagandowego komunizmu do szkół, a niepokornych nauczycieli ostro karano. Władza podlegała ścisłym rozkazom z ZSRR. Rząd wprowadził monopolistyczną gospodarkę, upaństwowił ją i podporządkował partii. Budowa państwa polskiego na wzór Związku Radzieckiego była planem Stalina, który opracował go już na długo przed końcem wojny. Kraje zachodu, takie jak Francja czy Wielka Brytania, przeżywały niesamowity wzrost gospodarczy, podczas gdy Polska będąca w sidłach komunistycznych coraz bardziej pogrążała się w biedzie i kryzysie. 13 czerwca 1946 r. ustalono karę śmierci za działalność antykomunistyczną, rozpoczęła...