Budowa wnętrza naszej planety wciąż nie jest do końca znana.Z powodu wysokich temperatur i ciśnienia nie jesteśmy w stanie dostać się zbyt daleko w głąb Ziemi. Najgłębsze wiercenia nie przekroczyły głębokości 14 km, czyli 0,2% odległości do środka Ziemi. Stąd nasza wiedza o wnętrzu tej planety opiera się w znacznej mierze na badaniach prowadzonych metodami pośrednimi.Badaniem budowy wnętrza Ziemi zajmuje się geofizyka. Badania geofizyczne, w tym głównie badania fal sejsmicznych, pozwoliły wyróżnić we wnętrzu Ziemi kilka stref, różniących się budową, składem chemicznym i właściwościami fizycznymi: skorupę ziemską, płaszcz i jądro Ziemi. PoszczeBudowa wnętrza Ziemi.gólne strefy oddzielone są od siebie powierzchniami nieciągłości,w obrębie których zachodzą wyraźne zmiany parametrów fizycznych– gęstości, ciśnienia, temperatury a niekiedy także stanu skupienia materii. Skorupa ziemska składa się z dwóch części: a) zewnętrznej, czyli sialu; b) wewnętrznej, czyli simy. Skorupa ziemska ma grubość do 80 km. Składa się z szeregu płyt litosfery, o różnej budowie, oddzielonych od siebie strefami ryftowymi i strefami subdukcji. Wyróżniamy płyty kontynentalne oraz płyty oceaniczne. W obrębie stref ryftowych następuje rozsuwanie (w tempie 10-170 m/rok) płyt litosfery na skutek wdzierania się magmy z...