„Lalka” jako powieść realistyczna Wyznac -- Realizacja 1. Utwór o rozbudowanej fabule -- 2 tomy 2.Utwór wielowątkowy -- Wątek: miłosny, historyczny, praca , społeczeństwo, historia , wynalazki 3.Prawdopodobieństwo zdarzeń -- Utwór fikcyjny na tle świata rzeczywistego 4.Bogactwo opisów -- Mieszkanie Łęckiej, sklep Wokulskiego, Warszawa, Łęcka 5.Realizm szczegółów -- Opis Lalki, mieszkanie Rzeckiego, posąg Apollina 6.Zamknięta kompozycja utworu -- Kompozycja otwarta 7.Narrator 3-osobowy , przezroczysty, spoza świata przedstawionego , obiektywny -- dwoistość narracji 3-osobowy, wszechwiedzący, przezroczysty, obiektywny, spoza świata przedstawionego 1-osobowy , subiektywny, ma ograniczoną wiedzę, nieprzezroczysty, ze świata przedstawionego -- (Ignacy Rzecki ,,Pamiętnik Starego Subiekta) x9 8.Indywidualizacja języka bohaterów -- Język angielski, francuski, polski, niemiecki, jidysz żydowski 9.Konkretyzacja czasu akcji-- Czas 1878- 1879r + retrospekcja (Pamiętnik starego subiekta młodość Rzeckiego) 10.Retrospekcja zdarzeń -- Pamiętnik Starego Subiekta, Wiosna Ludów, Kampania...