„Lalka” jako powieść realistyczna

Wyznac --> Realizacja

1. Utwór o rozbudowanej fabule --> 2 tomy

2.Utwór wielowątkowy --> Wątek: miłosny, historyczny, praca , społeczeństwo, historia , wynalazki

3.Prawdopodobieństwo zdarzeń --> Utwór fikcyjny na tle świata rzeczywistego

4.Bogactwo opisów --> Mieszkanie Łęckiej, sklep Wokulskiego, Warszawa, Łęcka

5.Realizm szczegółów --> Opis Lalki, mieszkanie Rzeckiego, posąg Apollina

6.Zamknięta kompozycja utworu --> Kompozycja otwarta

7.Narrator 3-osobowy , przezroczysty, spoza świata przedstawionego , obiektywny --> dwoistość narracji

3-osobowy, wszechwiedzący, przezroczysty, obiektywny, spoza świata przedstawionego

1-osobowy , subiektywny, ma ograniczoną wiedzę, nieprzezroczysty, ze świata przedstawionego --> (Ignacy Rzecki ,,Pamiętnik Starego Subiekta) x9

8.Indywidualizacja języka bohaterów --> Język angielski, francuski, polski, niemiecki, jidysz  żydowski

9.Konkretyzacja czasu akcji--> Czas  1878- 1879r + retrospekcja (Pamiętnik starego subiekta  młodość Rzeckiego)

10.Retrospekcja zdarzeń --> Pamiętnik Starego Subiekta, Wiosna Ludów, Kampania Napoleońska

11.Panoramiczność utworu --> Ukazanie życia wszystkich warstw społecznych

12.Szczegółowa charakterystyka bohateró -->Mają wyraźnie zarysowaną osobowość , są jednocześnie charakterami i typami , portrety bohaterów pogłębione psychologicznie np. Wokulski

13.Bogactwo środków stylistycznych -->Przenośnie, porównania, epitety, hiperbole, personifikacje, animizacje.

14.Dokładne przedstawienie miejsca akcji --> Warszawa , Zasławek, Skierniewice, Paryż

15.Jasność i przejrzystość stylu --> Konkretność i plastyczność, nastawienie na informację