Wokulski snuje przemyślenia na temat miasta. Paryż fascynuje go,. Jest pod wrażeniem dorobku minionych pokoleń, który zaspakaja potzreby duchowe i fizycznych pokoleń terażniejszych. Jest zachwycony postepem technicznym i rozwojem cywilizacj. Wokulski w swoich obserwacjach zestawia Paryż i Warszawę.Zauważa różnicę w zachowaniu mieszkańców, podziwia Francuzów za pracowitość i dyspozycyjność czasem. Dążęnie do szczęścia jako treść życia wśród Francuzów budzi w nim zachwyt.

Uważa również , ze wszelkie dobra wytworzone przez Francuzów są piękne, pożyteczne i trwałe co słuzy rozwojowi cywilizacji.

Jednak pomimo pożytecznych aspektów zauważa negatywy życia w Paryzu, dostrzega prawo doboru naturalnego, gdzie słabi giną , nędza najbiedniejszyych skłania go do pomocy im, gdyz nie moze przejsć obojeętnie wobec nieszczęścia innych.

Podróz Wokulskiego do Paryża jest niezwykłym intensywnym , nowym doświadczeniem.

Poznaje tam interesujących ludzi, Mozna przytoczyć spotkanie Geista i jego idei.

Dzieki tej podrózy zmienia spojrzenie na swiat i samego siebie. Zauważa potrzeby najbiedniejszych , którym chce pomóc.

KOrdian jest tytułowym bohaterem dzieła j. słowackiego. Kordian podczeas swojej podróży zderza swoje marzenia z rzeczywistością.

Podczas podróży poznaje wszechwładzę pieniądza

Zdaje sobie sprawę, że za pieniadze można ku[pić wszystko nawet miłosć, o czym uświadamia go Wioletta,

Czuję się oszukany przez sztukę, która kreuje inną rzeczywistość, jego złudzenia legły w gruzach podczas spotkania wielu ludzi.

Wini Szekspira za swoje rozczarowania. Przekonuje się o hipokryzji wśród najwyzszwego autorytetu Papieża.

Na Mont Blanc uświadamia sens istnienia.

Uważa, ze zostaje stworzony do wyższych celow.

Uważa sie za wybitną jednostkę, która moze zmienić zastałą rzeczywistosć

: Ukazuje swój patriotyzm, chce pomóc swojemu narodowi, zostać jego przywódcą , jednak spotkanie z Papieżem zmienia jego podejscie, i postanawia walczyć indywidualnie, czuje sie nizrozumiany przez otoczenie

Podróz Kordiana jest to podróż w celu poszukiwania wartości.

Przeżywa głebokie rozczarowanie w trakcir jej trwania, wszystkie jego ideału legły w gruzach , poznaje smak prawdziwego zycia, poczuł smak fałszywej miłosci, hipokryzji , wartości pieniądza.

Odnajduje również cel swojego istnienia

Przechodzi [przemianę duchową, chcę pomóc swojemu narodowi, chce zniszczyć system który niszczy jego ukochany kraj

Reasumując, obaj autorzy wybranych tekstów ukazują cywilizację zachodnioeuropejską w różnych aspektach. Wokulski poznaje wielu interesujacych ludzi, co skłania go do zmiany podejścia do rzeczywistosci, wprowadzenia zmian, w celu ulepszenia standardu życia najbiedniejszym, można zauważyć utylitaryzm, oraz irracjonalizm- poznawanie świata przez emocje, racjonalizm, co idelanie można wpasować w epokę rpozytywizmu, natomiast w Kordianie można dozukać sieindywidualizmu, co można zauważyć w jego postepowaniu w ostatecznych scenach utworu, gdzie podejmuje indywidualną walkę z zzastałą rzeczywistość

Do epoki romantyzmu można wpasować również nieszczęśliwą miłość Kordiana do Wioletty, jakze i do Laury.

Potępienie despotyzmu przez bohatera co wprowadza w nim chęć walki o wolność kraju, gdzie ukazuje sie patriotyzm