I. Literatura podmiotu: 1. Czesław Miłosz, Campo di Fiori, [w:] Poezja polska. Antologia, wydawnictwo Sara, Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-x, s. 463. 2. Franz Kafka, Proces, Zielona Sowa, Kraków 2005, ISBN 9788386740772. 3. Gustaw Herling Grudziński, Wieża, [w:] Skrzydła ołtarza, Czytelnik, Warszawa 2001, ISBN 83-07-02592-3. I. Literatura przedmiotu: 1. Irena Nawrocka, Poezje Czesława Miłosza, Biblioteczka Wysyłkowa, Lublin 2006, s. 12-16. 2. Bożena Chrząstkowska, Poezje Czesława Miłosza, WSiP, Warszawa 1982, ISBN 83-02-01812-0, s. 93-104. 3. Barbara Petrozolin-Skawińska, Nowa Encyklopedia Powszechna, Tom I, Wydawnictwo Naukowe, s.578. 4. Władysław Tatarkiewicz, Bruno i renesansowa filozofia przyrody, [w:] Historia Filozofii, Tom II, PWN, Warszawa 1970, s. 19-20. 5. Gerard Durzoi, Andree Roussel, Filozofia. Pojęcia, postacie, problemy, WSiP, Warszawa 1997, ISBN 978-83-01-14466-1. 6. Danuta Wilczycka, Proces Franza Kafki, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2003, ISBN 9788386581337. 7. Włodzimierz Bolecki,Samotność i zmartwychwstanie, [w:] Szkice do portretu Gustawa Herlinga- Grudzińskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, ISBN 8308036899, s. 166-171, 178-179. 8. Andrzej Makowiecki, Słownik postaci literackich, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, ISBN 83-06-02757-4, s. 351-352. 9. Marian Szyrocki, Dzieje literatury niemieckiej, Tom II, PWN, Warszawa 1971, s. 139-143. I. Ramowy plan wypowiedzi: 1. Określenie problemu: Samotność to zjawisko powszechne zarówno w życiu codziennym, jak i literaturze. Twórcy często sięgają do tego motywu ze względu na jego specyfikę i uniwersalność. Sposób ujęcia tematu literackiego (samotności) przez poszczególnych twórców jest inny, gdyż każdy widzi i pojmuje ją nieco inaczej. 2. Kolejność prezentowanych argumentów: 1. „Campo di Fiori”: Żydzi uwięzieni w płonącym getcie i Giordano Bruno- niemożność...