Urbanizacja i sieć osadnicza w Polsce praca Urbanizacja : jest pojęciem dosyć ogólnym, jednak ściśle dotyczy rozwoju miejskiej sieci osadniczej. Może także oznaczać: • zmianę osad wiejskich w osady o prawach miejskich, • zwiększenie liczby ludności zamieszkującej w miastach, • zakładanie nowych miast, • rozwój już istniejących osad miejskich, • przenikanie do wsi stylu życia charakterystycznego dla ludzi mieszkających w miastach, co przejawia się w mianie przyzwyczajeń. Przeważnie dzieje się tak, gdy ktoś wyjechał ze wsi do miasta na studia lub do pracy sezonowej. Wówczas wiele pozostałych mieszkańców zaczyna przejmować miejską kulturę jako swoistego rodzaju modę. Często również ten miejski styl życia jest przenoszony na obszary wiejskie przez letników lub osoby posiadające w tych okolicach swoje letnie domki. • wprowadzanie do osad miejskich budownictwa i architektury specyficznych dla miast, czyli np. wysokiej zabudowy o wielu kondygnacjach, • wzrost liczby ludzi, którzy pracują w sektorze pozarolniczym, czyli w przemyśle lub usługach. Do kryteriów, które musi spełnić miejscowość aby otrzymać prawa miejskie należą m.in.: 1. Fizjonomiczne. 2. Ekonomiczne. 3. Społeczne. 4. Techniczne. 5. Wielkościowe. 6. Kulturalne. 7. Socjalne. W Polsce występują dwie formy miast: 1. Aglomeracja monocentryczna – np. aglomeracja warszawska, szczecińska, poznańska, wrocławska. 2. Aglomeracja policentryczna (konurbacja) – w Polsce są tylko dwie: aglomeracja górnośląska (GOP – Górnośląski Okręg Przemysłowy) i aglomeracja trójmiejska. Wg rozwoju miasta Polski można podzielić na: 1. Miasta średniowieczne (Kraków, Poznań, Sandomierz, Warszawa, Lublin) – większość miast w Polsce ma właśnie rodowód średniowieczny. 2. Miasta renesansowe (Zamość). 3. Miasta barokowe (Wilanów, Białystok, Rydzyna, Radzyń Podlaski). 4. Miasta przemysłowe (Łódź, Katowice, Stalowa Wola, Gdynia). Urbanizacja przebiega w czterech płaszczyznach: • urbanizacja demograficzna - polega na przemieszczeniu się ludności ze wsi do miast, oraz na zroście liczby mieszkańców miast • urbanizacja przestrzenna - polega na zwiększaniu się obszaru miast, powiększaniu ich pojemności (również przez zagęszczenie zabudowy), powstawaniu nowych miast oraz wprowadzanie do osad miejskich budownictwa architektury specyficznych dla miast, czyli np. wysokiej zabudowy o wielu kondygnacjach • urbanizacja ekonomiczna - polega na stałym wzroście liczby ludności pracującej zawodach pozarolniczych oraz na postępującym różnicowaniu się tej ludności stosunku do ludności wykonującej zajęcia rolnicze • urbanizacja społeczna - polega na...