1949- Sherman Kent ,, Strategic Intelligence” 1949 Wywiad- jest to rodzaj wiedzy, które musi posiadać każde państwo, dotyczące innych państw w celu zagwarantowania sobie pewności że w wyniku ignorancji polityków i żołnierzy nie ucierpią jego interesy, a podejmowane działania nie będą skazane na niepowodzenie. Peter Sill, Mark Phytian ''Intelligence in an insecure world'' 2006 Wywiad jest pojęciem szerokim, rozciągającym się na szereg aktywności, od planowania i zbierania informacji, do analizy i przekazania odbiorcom realizowanych w sposób tajny w celu zapewnienia lub wzmocnienia bezpieczeństwa poprzez wczesne ostrzeganie o zagrożeniach w sposób umożliwiający w stosownym czasie implementacje prewencyjną polityki w strategii w tym o ile jest to niezbędne prowadzenie tajnych działań poza informacyjnych. Michael Warner ,, A definition od intelligence, Study In Intelligence” 2002 Tajna działalność państwa w celu zrozumienia lub wpływania na rzeczywistość(podmioty) zagraniczne. Abram Shulski, Gary Schmitt ,, Silent Warfore, Understanding the world of Intelligence” 2002 Wywiad jest to informacja posiadająca znaczenie dla rzędu w celu formułowania i implementacji polityki służącym interesom bezpieczeństwa narodowego oraz postępowania wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń tych interesów. Loch Johson ,, Intelligence” 1997 Wywiad jest to wiedza, a najlepiej wiedza wyprzedzająca pożądana przez państwa w celu odpowiedzi na zagrożenia zewnętrzne oraz ochrony jego żywotnych interesów, a szczególnie dobrobytu obywateli. Słownik terminów i definicji NATO AAP-6 Alleid Agreed Publication Wywiad jest to produkt będący wynikiem przetwarzania informacji dotyczących innych państw,...