1949- Sherman Kent ,, Strategic Intelligence” 1949

Wywiad- jest to rodzaj wiedzy, które musi posiadać każde państwo, dotyczące innych państw w celu zagwarantowania sobie pewności że w wyniku ignorancji polityków i żołnierzy nie ucierpią jego interesy, a podejmowane działania nie będą skazane na niepowodzenie.

Peter Sill, Mark Phytian ''Intelligence in an insecure world'' 2006

Wywiad jest pojęciem szerokim, rozciągającym się na szereg aktywności, od planowania i zbierania informacji, do analizy i przekazania odbiorcom realizowanych w sposób tajny w celu zapewnienia lub wzmocnienia bezpieczeństwa poprzez wczesne ostrzeganie o zagrożeniach w sposób umożliwiający w stosownym czasie implementacje prewencyjną polityki w strategii w tym o ile jest to niezbędne prowadzenie tajnych działań poza informacyjnych.

Michael Warner ,, A definition od intelligence, Study In Intelligence” 2002

Tajna działalność państwa w celu zrozumienia lub wpływania na rzeczywistość(podmioty) zagraniczne.

Abram Shulski, Gary Schmitt ,, Silent Warfore, Understanding the world of Intelligence” 2002

Wywiad jest to informacja posiadająca znaczenie dla rzędu w celu formułowania i implementacji polityki służącym interesom bezpieczeństwa narodowego oraz postępowania wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń tych interesów.

Loch Johson ,, Intelligence” 1997

Wywiad jest to wiedza, a najlepiej wiedza wyprzedzająca pożądana przez państwa w celu odpowiedzi na zagrożenia zewnętrzne oraz ochrony jego żywotnych interesów, a szczególnie dobrobytu obywateli.

Słownik terminów i definicji NATO AAP-6 Alleid Agreed Publication

Wywiad jest to produkt będący wynikiem przetwarzania informacji dotyczących innych państw, wrogich lub potencjalnie wrogich sił i elementów albo obszarów rzeczywistych lub potencjalnych działań. Termin ten stosowany jest także do określenia działania którego wynikiem jest ten produkt do struktur zaangażowanych w taką działalność.

Richard Betts

Wywiad polega na oddzielaniu pewnego od niepewnego w celu wypracowania wspólnej decyzji w niespójnym środowisku. W środowisku spójnym i nieprzewidywalnym zapotrzebowanie na wywiad jest mniejsze.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa- działanie lub ciąg wydarzeń ograniczającą możliwość wyborów politycznych przez instytucje danego państwa lub zagrażające w krótkim okresie jakości życia mieszkańców.

Wyzwanie jest to sytuacja lub informacja o sytuacji które jeśli nie zostaną na czas wykryte i rozpoznane oraz nie zostaną podjęty w stosunku do nich adekwatny układ czynności z zaangażowaniem wystarczającą u strukturalizowanego mogą przeistoczyć się w zagrożenia.