Na początku 1989 roku miała miejsce transformacja systemu bankowego w gospodarce polskiej. Podstawą tej transformacji były dwie ustawy z 31.01.1989 roku: „Prawo bankowe”, i „ O Narodowym Banku Polskim”. Ustawa „Prawo bankowe” stanowi, że „banki sa samodzielnymi i samofinansującymi się jednostkami organizacyjnymi, posiadającymi osobowość prawną, działającymi na podstawie ustawy oraz statutów”. Do 1989 roku gospodarka polska była centralnie planowana a system bankowy charakteryzował się jednopoziomowością – „monobank” (czyli bank pełniący funkcję banku centralnego oraz banków handlowych). Nowy polski system bankowy charakteryzuje się „dwupoziomowością”. Oznacza...