W literaturze polskiej można znaleźć wiele interesujących motywów, które pojawiają się w tekstach literackich na przestrzeni wieków. Jednym z nich jest motyw domu. W różnych epokach, mimo różnic dotyczących wyobrażenia o domu, jeden aspekt pozostaje niezmienny- ważność tego zagadnienia dla każdego człowieka. Słowo dom jest wieloznaczne. " Słownik Języka Polskiego" podaje kilka definicji tego wyrazu: "budynek przeznaczony do mieszkania; mieszkanie; rodzina, domownicy; mieszkanie wraz z jego mieszkańcami; ogół spraw rodzinnych, domowych; gospodarstwo domowe; ród, rodzina, dynastia; instytucja państwowa, społeczna, handlowa". Ja spróbuję w mojej pracy przeanalizować motyw domu na dwóch przykładach. Będą to: " Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza i "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. W " Panu Tadeuszu" takim symbolem prawdziwego domu z tradycjami jest dwór w Soplicowie. Domostwo Sędziego Soplicy to ostoja patriotyzmu i polskości. Kultywuje się tu stare tradycje i obyczaje takie jak; polowania, grzybobrania, liczne uczty i wspólne zabawy. Każdy zna tu swoje miejsce. Zachowuje obowiązującą hierarchię ważności, co widać na przykład w czasie posiłków lub podczas spacerów. Młodzież szanuje starszych i oddaje należną cześć damom. Tu każdy czuje się bezpiecznie i swojsko, bo gospodarz bardzo przestrzega zasad gościnności. Soplica pilnuje również, by w jego dobrach panowały porządek i harmonii. Dba o swoich poddanych i cały swój dobytek. To, co również jest ważna to fakt, że w domu Sędziego bardzo ważny jest kult narodowych pamiątek. Na ścianach dworu wiszą podobizny sławnych Polaków m.in. Rejtana czy Kościuszki, a stary zegar kurantowy wygrywa melodię "Mazurka Dąbrowskiego". Soplicowo jest miejscem, gdzie żyją w zgodzie wszyscy członkowie rodu. Panuje tu atmosfera życzliwości, wzajemnego zrozumienia i pomocy. Wszystkich członków rodziny łączą mocne więzi. Młodzi słuchają rad starszych, odnoszą się do nich z szacunkiem i czcią. Znamienne jest to, że wychowywani są oni na prawych i światłych obywateli, którzy szanują nie tylko swe korzenie rodowe, ale też historię własnego kraju. Gdy te wyznawane przez nich wartości są zagrożone, nie wahają się stanąć w ich obronie. Innym budynkiem, który w przeszłości spełniał rolę domu, jest zamek Horeszków. Przed laty była to rezydencja Horeszków. Mieszkał w niej Stolnik ze swą córką Ewą. W tamtym czasie domostwo to tętniło życiem, odbywały się tam uczty, zabawy, polowania. Jednak po śmierci właściciela, zamek zaczął podupadać. Nie było nikogo, kto zadbał by o tę budowlę i w skutek tego popadła ona w ruinę. Z wyjątkiem starego...