Przywódca, którego podziwiam. Podaj przykład i wskaż dlaczego Na początek należy wyjaśnić kim jest przywódca. To szczególny rodzaj kierownika, który ma bezpośredni związek z zachowaniami organizacyjnymi. Przywódca to osoba mająca duży wpływ na podwładnych, którzy wykonują polecenia pożądane przez szefa ze względu na więzi, jakie ich łączą. Przywództwo charakteryzuje się wyjątkowymi cechami osoby, której inni skłonni są zaufać i podporządkować się dobrowolnie. Można powiedzieć, że dana osoba cieszy się w wybranej grupie społecznej autorytetem, władzą, która jest akceptowana. W swojej pracy chciałbym przedstawić sylwetkę byłego przywódcy Kocioła katolickiego oraz głowy państwa Watykan - papieża Jana Pawła II oraz wyjaśnić dlaczego go podziwiam. Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach niedaleko Krakowa. Nie można powiedzieć, żeby jego dzieciństwo było szczególnie szczęśliwe. Jego matka Emilia zmarła, gdy młody Karol liczył zaledwie dziewięć lat. Po jej śmierci wraz z ojcem udał się przed obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej i usłyszał, że ma mu ona zastąpić jego rodzicielkę. Trzy lata po śmierci Emilii zmarł również jej starszy syn a brat Karola - Edmund, student medycyny. Karol żył więc jedynie i wychowywał się z ojcem. Kiedy miał jakiś problem, z którym nie mógł sobie poradzić, oddawał się modlitwie. Jego wielką pasją i, jak się zdawało, powołaniem był teatr. Wojtyła, interesując się literaturą, zaczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie wraz z ojcem się przeprowadził. Zaangażował się zarówno w życie kulturalne, jak i duchowe Krakowa, udzielał się w studenckim teatrze. Z powodu wybuchu wojny w 1939 roku był zmuszony przerwać studia. Dwa lata później, dokładnie 18 lutego 1941 miała miejsce kolejna tragedia - umarł ojciec Karola. Po tym tragicznym zdarzeniu przyszły papież się załamał, kompletnie nie wiedział, co zrobić ze swoim życiem, jaką drogę obrać. Stracił wszystkich bliskich, został na świecie zupełnie sam. Powierzył odtąd swoje życie Bogu. Warte uwagi jest to, że pomimo licznych tragedii, jakie spotkały Karola Wojtyłę, nie zwątpił on w Boga, nigdy całkowicie się nie poddał. Był przede wszystkim bardzo silnym człowiekiem, obdarzonym ogromną wiarą. Swoim spokojem i pogodą ducha oraz poczuciem humoru rozkochał później w sobie miliony ludzi na całym świecie. Wierni go uwielbiali. 16 października 1978 roku wszystkie odbiorniki radiowe i telewizyjne przekazały następującą informację, którą ogłosił kardynał Felici: Karol Wojtyła został papieżem. Większość ludzi na świecie nie wiedziała kto to taki....