miejsce przyczyna wymiar społeczno-polityczny wpływ na literaturę i sztukę październik 1956 Poznań - Zakłady Cegielskiego niepokoje wynikające z ekonomicznych problemów państwa zginęło 73 robotników, kilkuset było rannych, do rządów dochodzi patriotyczna ekipa Władysława Gomułki osłabienie cenzury, początek kilkuleniej "odwilży", debiutuje pokolenie Współczesności: Herbert, Grochowiak i inni, powstaje Polska Szkoła Filmowa marzec 1968 Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań Usunięcie Dziadów K. Dejmka z programu Teatru Narodowego zamieszki na Uniwersytecie Warszawskim, usunięcie Adama Michnika i Karola Modzelewskiego; władze występują przeciwko polskim żydom - masowe wyjazdy obywateli pochodzenia żydowskiego debiutuje Nowa fala, nieufni wobec języka propagandy poeci ligwistyczni: Barańczak, Krynicki, Zagajewski, Kornhauser, Lipska; z uniwersytetów usuwani są wybitni intelektualiści: L. Kołakowski, Z. Bauman grudzień 1970 Gdynia, Gdańsk, Szczeci, Elbląg przedświąteczne podwyżki cen żywności przez władze PRL w masakrach zgineło 41 robotników, ponad 1100 zostało rannych, do władzy dochodzi obiecujący zmianę Wiesław Gierek, następuje okres chwilowego ożywienia. w sklepach cytrusy i coca cola kolejne przeżycie pokoleniowe dla polskiej Nowej fali, część zaangażuje się w działalnośc opozycyjną czerwiec 1976 Radom, Ursus, Płock drastyczne podwyżki cen urzędowych na produkty konsumpcyjne strajkuje 112 zakładów, razem około 80 tys. pracowników, rząd wycofuje się z podwyżek, powstają KOR i ROPCiO. rodzi się drugi obieg, nielegalne wydawnictwa zaczynają publikować gazety i książki; sierpień 1980 Gdańsk, Wybrzeże - około 700 zakładów w 28 województwach wizyta Jana Pawła II, przemówienie na Placu Zamkowym ("Niech zstąpi Duch Twój i odmiei oblicze ziemii, tej ziemii") - bierzmowanie narodu. zbliżająca się Olimpiada w Moskwie podpisanie porozumień sierpniowych, Solidarność zarejestrowana jako legalny związek zawodowy ożywienie kulturalne, w karnawale Solidarności uczestniczy 10 mln. osób; tworzy się mit, twórczość bardów opozycji J. Kaczmarskiego, J. Kleyffa, luty-czerwiec 1989 Urząd Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie narastający kryzys ekonomiczny, poważne strajki wiosną i latem 1988 roku rozmowy między władzą a opozycjonistami, powstaje rząd T. Mazowieckiego, w którym ministrem spraw wewnętrznych jest gen. Cz. Kiszczak; prezydentem zostaje W. Jaruzelski; gruba kreska powstaje Gazeta Wyborcza, pierwszy niezależny dziennik III RP, zostaje zniesiona cenzura, twórcy po raz kolejny "zrzucają płaszcz Konrada" ODWILŻ I WALKA O WŁADZĘ WEWNĄTRZ PZPR Tzw....