J.Polski „Pieśń o Rolandzie” pochodzi z epoki średniowiecza, jest to czas kiedy większość utworów powstawała anonimowo, znaczy to, że autorzy wielu utworów są nam nieznani, a literatura kształtowała wzorce osobowe takie jak np. wzorzec rycerza. Rycerz to osoba dla której najważniejszymi wartościami są „Bóg , honor i ojczyzna” Podany fragment przedstawia ostatnie chwile Rolanda przed śmiercią. Hrabia za wszelką cenę, ale bezskutecznie próbuje złamać swój miecz. Miecz jest dla niego symbolem walki, wiary i odwagi . Rycerz zmierza w kierunku sosny , kładzie się na zielonej murawie z twarzą skierowaną w stronę ziemi, chce być bliżej Boga, co jest symbolem pokory. Miecz i róg kładzie pod siebie , rzeczy te są symbolami władzy a także przynależności do stanu rycerskiego. Przedmioty które kładzie pod siebie są najważniejsze dla każdego średniowiecznego rycerza. Później obraca głowe w stronę pogan jako znak zwycięstwa i godnej śmierci a także uderza się w pierś jako chrześcijanin prosząc Boga o przebaczenie za jego wszystkie grzechy jakie popełnił w ciągu całego swojego życia Oddaje swoje życie Bogu ściągając prawą rękawicę i wyciągając ją ku górze co jest również symbolem hołdu . . Roland został wysłuchany przez Boga,...