Dwie mogiły jako symbole określonych idei w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej Wstęp „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako powieść, która ukazała się w czasach szczególnie trudnych dla Polski i Polaków. Cenzura zaborcy uniemożliwiała poruszanie pewnych kwestii narodowych wprost – pisarka posłużyła się symbolami zrozumiałymi dla Polaków. Znaczenie symboliczne w powieści mają mogiła Jana i Cecylii oraz Mogiła powstańców z roku 1863. Rozwinięcie 1. Mogiła mitycznych założycieli rodu Bohatyrowiczów, Jana i Cecylii: a) przybliż legendę o Janie i Cecylii. b) mogiła Jana i Cecylii – miejsce szczególnie ważne dla Bohatyrowiczów, otoczone swoistą czcią przez kolejne pokolenia, zadbane i często odwiedzane, przypomina o świetności ich rodu i ich pochodzeniu. c) w powieści Orzeszkowej mogiła założycieli rodu Bohatyrowiczów jest symbolem pozytywistycznej idei pracy, ogniska domowego oraz równości klasowej. 2. Mogiła powstańców: a) przybliż okoliczności powstania Mogiły, uwzględniając ówczesne relacje między dworem a zaściankiem. b) Mogiła powstańców jest miejscem szczególnym dla bohaterów powieści. Spoczywają w niej Jerzy Bohatyrowicz i Andrzej Korczyński. Ze względów politycznych jest to miejsce zapomniane i zaniedbane, odwiedzane sporadycznie i w tajemnicy. Przypomina o czasach przyjaźni dworu z zaściankiem, o ideach równości i patriotyzmu, w imię których polegli powstańcy. Bohaterowie udają się na Mogiłę w chwilach szczególnie trudnych dla siebie. Benedykt szuka tam otuchy, pani Andrzejowa opłakuje męża, Justyna poznaje historię walk powstańczych i uświadamia sobie swoją tożsamość narodową. c) w dziele Mogiła jest symbolem idei narodowowyzwoleńczych, patriotyzmu i idei demokratycznych, wspólnoty ideałów i celów, uzyskanej dzięki zjednoczeniu społeczeństwa. Jest również symbolem świętego czasu powstania, który nie odszedł w zapomnienie i istnieje w powieści dzięki retrospekcjom. d) Mogiła jest również swoistym hołdem, jaki autorka złożyła tym, którzy polegli w imię wyższych wartości, a których pamięć, ze względu na represje zaborcy, nie mogła zostać odpowiednio poszanowana. Zakończenie Symbolika dwóch mogił wzbogaca problematykę powieści Elizy Orzeszkowej. Co świadczy o ich uniwersalizmie i ponadczasowości? Czy wartości, jakie symbolizują mogiła Jana i Cecylii oraz Mogiła powstańców są nadal aktualne i ważne? Rola przeszłości w życiu bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej Wstęp 1. „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako powieść poruszająca ważne kwestie dla zniewolonego wówczas narodu polskiego. 2. Akcja powieści rozgrywa się w dwóch czasach – teraźniejszym dla...