Plan Działań Wspierających Imię i nazwisko dziecka: Rok szkolny: 2011|2012 Grupa; 5- latki Czas realizacji: 1 rok Wymiar godzin: 2 h tygodniowo Forma pomocy psychologiczno- pedagogicznej: - terapia logopedyczna 2x30 min - zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 2x30 min 1. Zakres , w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne. - obniżony rozwój mowy, słaba komunikacja - obniżona sprawność motoryki małej - zaburzona koordynacja wzrokowo- ruchowa -zaburzona percepcja słuchowa -bardzo słaba koncentracja -słaba wytrzymałość na wysiłek umysłowy 2. Cele: - osiągniecie dojrzałości szkolnej - usprawnianie narządów mowy - poprawienie koncentracji, uwagi, rozwijanie pamięci i spostrzegawczości - rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej - rozwijanie sprawności manualnej motoryki dużej i małej - usprawnianie napięcia mięśniowego: ćwiczenia prawidłowego chwytu pisaka - ćwiczenie wytrzymałości na wysiłek umysłowy, pokonywanie trudności, doprowadzanie prac do końca 3. Działania realizowane z uczniem/uczniami w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej - ćwiczenia usprawniające narządy mowy ( indywidualna terapia logopedyczna –zabawy dźwiękonaśladowcze, masaż logopedyczny, ćwiczenie artykulatorów w formie zabawowej) - ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo- ruchową - ćwiczenia usprawniające manualnie i grafomotorycznie ( rysowanie, zamalowywanie, przewlekanie, wydzieranki, wodzenie po wzorze, rysowanie szlaczków, łączenie punktów itp.) - ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi - ćwiczenia usprawniające procesy rozumienia i rozumowania 4. Metody pracy z uczniem a) Metody oparte na słowie: rozmowa, opowiadanie, opis, praca z kartą pracy b) Metody oparte na obserwacji: pokaz c) Metody oparte na działaniu praktycznym d) Rytmika...