Temat : Dramat niespełnienia ludzkich marzeń w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory pozytywizmu.

I. Literatura podmiotu :

1) M. Konopnicka, Mendel Gdański, Kraków 2006.

2) E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, Kraków 2000.

3) B. Prus, Antek, Kraków 2006.

II. Literatura przedmiotu

1) S. Balbusa, W. Maciąg, Lektury obowiązkowe, Wrocław 1976. (strony:214-220)

2) H. Markiewicz, Literatura pozytywizmu, Warszawa 1986.

3) A. Popławska, Opracowanie Mendel Gdański, Kraków 2006. (strony: 51-61)

III. Ramowy plan wypowiedzi:1) Określenie problemu

a. Niespełnione marzenia mają zły wpływ na życie.

b. Konsekwencje niespełnionych marzeń trwają przez całe życie: negatywne nastawienie do życia.

2) Kolejność prezentowanych argumentów

a. Antek - zdolne ale biedne dzieci nie mają szans na rozwijanie talentów,

b. Nad Niemnem - Marta Korczyńska - płaci za błędy młodości, odrzucenie miłości,

c. Mendel Gdański - Żydzi - marzący o akceptacji i spokojnym godnym życiu.

3) Wnioski

a. Za błędy młodości płaci się przez całe życie,

b. Warto walczyć o swoje marzenia, by później nie żałować.

c. Niespełnione marzenia mogą być przyczyna wypaczenia charakteru.