Temat : Dramat niespełnienia ludzkich marzeń w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory pozytywizmu. I. Literatura podmiotu : 1) M. Konopnicka, Mendel Gdański, Kraków 2006. 2) E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, Kraków 2000. 3) B. Prus, Antek, Kraków 2006. II. Literatura przedmiotu 1) S. Balbusa, W. Maciąg, Lektury obowiązkowe, Wrocław 1976. (strony:214-220) 2) H. Markiewicz, Literatura pozytywizmu, Warszawa 1986. 3) A. Popławska, Opracowanie Mendel Gdański, Kraków 2006. (strony: 51-61) III. Ramowy plan wypowiedzi: 1) Określenie problemu a. Niespełnione marzenia mają zły wpływ na życie. b. Konsekwencje niespełnionych marzeń trwają przez całe życie: negatywne nastawienie do życia. 2) Kolejność prezentowanych argumentów a. Antek - zdolne ale biedne dzieci nie mają szans na rozwijanie talentów, b. Nad Niemnem...