Przykładem może być Kurtz - najbardziej utalentowany agent towarzystwa handlowego. Był przecież człowiekiem wielu talentów - muzykiem, malarzem, pisarzem, dziennikarzem, przywódcą. W afrykańskim piekle nastąpił proces oddziaływania kultury. Być może dlatego, że zignorował zasady europejskiego kolonizmu. Zbratał się...