„Makbet „ jest to renesansowa tragedia Williama Shakespeare’a pisana monologiem wewnętrznym. Tytułowy bohater , wódz wojsk szkockich, wasal, a jednocześnie krewny króla Szkocji – Dunkana był postacią historyczną. Żył w XI w. „Makbet” jest wzorcem tragedii teatru elżbietańskiego. Postać tytułowa ma możliwość wyboru pomiędzy dobrem, a złem, w niezwykły sposób łączy w sobie cechy niepohamowanego mordercy z wrażliwością i poetycką wyobraźnią. W scenie VII aktu I Makbet rozważa wszystkie za i przeciw popełnieniu zbrodni a także zdaje sobię sprawe z konsekwencji jakie to za soba poniesie. Zdaje sobie sprawę z potworności czynu zabicia swojego krewnego, który jest królem i jego gościem oraz bezgranicznie mu ufa. Bohater jest niezdecydowany i do końca nie wie czy popełni zbrodnieKieruje nim wybujała ambicja. We fragmencie sceny 5 aktu 5 ukazana jest przemiana, jaka dokonuje się w Makbecie.Nie on żałuje win, zaczyna dostrzegać absurdy, rządzące życiem i światem.Są to suche stwierdzenia faktów nie refleksje przepełnione żalem czy skruchą/ Wydarzenia, jakie miały miejsce w jego życiu zmusiły go do refleksji i przemyśleń nad marnością ludzkiej egzystencji. Szekspir w ten sposób przedstawił zmiany jakie zaszły w osobowości Makbeta od popełnienia zbrodni. Potop Henryka Sienkiewicza jest powieścią historyczną opowiadająca opotopie szwedzkimz lat1655-1660. . Autor połączył w powieści cechy romansu i powieści historycznej. Janusz Radziwiłł to historyczna postaćPotopu sprawował urząd wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego koronnego. Był najpotężniejszym człowiekiem na Litwie. Niemiernie bogaty, dumny, wywyższający ponad wszystko własny ród i dbajacy przede wszystkim o świetność i potęge rodu. Pierwszy fragment przedstawia scenę, która miała miejsce w nocy, po uczcie w Kiejdanach. Na której Radziwiłł Ujawnił swój zamiar połączenia się z królem szwedzkim Jednak spotkał się z potępieniem i sprzeciwem. Sienkiewicz za pomocą epitetów przedstawia uczucia bohatera: „gniew szalony” .Zdaje sobie sprawe z tego, że zostało przy nim tylko...