1. Opisać przebieg demontażu maszyn. 2. Narysować schemat czynności demontażowych. 3. Opisać typowy przebieg demontażu maszyn na zespoły składowe. 4. Opisać czynności mechaniczne poprzedzające demontaż. 5. Opisać zasady demontażu połączeń trudno rozłączalnych i sposoby ich rozluźniania. 6. Opisać zasady montażu połączeń śrubowych i wyjaśnić pojęcie zacisku kontrolowanego. 7. Opisać zasady demontażu kół, tarcz, tulei i pierścieni oraz łożysk tocznych za pomocą ściągaczy. 8. Opisać zasady montażu nakrętek, tulejek gwintowanych i śrub dwustronnych. 9. Opisać rodzaje kluczy stosowanych do połączeń śrubowych i sposoby unieruchomienia śrub dwustronnych. 10. Opisać sposób dociągania połączeń gwintowych za pomocą kontrolowanego...