"Pan Tadeusz" jako przykład epopei romantycznej. Pierwsze wydanie Pana Tadeusza miało miejsce w Paryżu w 1834 roku. Jednak to słynne dzieło Adama Mickiewicza nie spotkało się z przychylną reakcją polskiego środowiska emigracyjnego, bowiem nie spełniało oczekiwań w związku z odniesieniem do ówczesnych problemów ojczyzny. Rodacy Mickiewicza nie zrozumieli początkowo przesłania tego utworu. Dopiero z czasem Pan Tadeusz został "ochrzczony" mianem epopei narodowej. Uznany za najwspanialszy utwór polskiej literatury, zdaniem wielu jest nim do dziś. W Epopei, jaką jest Pan Tadeusz, przedstawiony został pewien historyczny moment z dziejów narodu polskiego. Autor opisuje Polskę czasów zaboru rosyjskiego i wynikłych z niego ucisku i ograniczeń. Wprowadza również postać Napoleona, który jest, według niego, jednostką mogącą przysłużyć się polskiemu narodowi w sprawie odzyskania niepodległości. Poza tym autor porusza w wypowiedziach swoich postaci kwestie społeczną, jaką jest uwłaszczenie chłopów. Tadeusz, tytułowy bohater, najpierw mówi o tej sprawie, a potem dokonuje nadania chłopom własności ziemskiej. Takie rozwiązanie problemu uwłaszczenia w utworze staje się jakby zwiastunem zbliżających się przemian, związanych z odbudową i stworzeniem nowej Polski. W dziele Mickiewicza mamy do czynienia z tzw. bohaterem zbiorowym, którym jest cały naród polski, przy czym zaakcentowany jest tu wyraźnie udział warstwy szlacheckiej. Widać to choćby w tytule, Który pozwala się domyślać, że przedmiotem bardziej szczegółowego opisu będzie właśnie szlachta: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z 1811 i 1812 roku we dwunastu księgach wierszem. Prócz bohatera zbiorowego występują także liczni bohaterowie zindywidualizowani, co wypływa z wielowątkowości oraz jego złożonej struktury. Ze względu na pełną przeplatających się wątków fabułę, trudno nazywać którąkolwiek z postaci głównym charakterem choć pozornie wydaje się nim być Pan Tadeusz. Fabuła utworu jest konstruowana przez wydarzenia, toczące się na przestrzeni całego utworu, między innymi są to: kwestia własności zamku, uczucie Tadeusza i Zosi, przelotny związek tegoż samego z Telimeną, ciągłe spory Asesora i Rejenta oraz losy Jacka Soplicy. Dzięki nim akcja dzieła jest bardzo rozbudowana, interesująca i absorbująca uwagę czytelnika, krótko mówiąc "wciąga" go w lekturę. Pan Tadeusz zbudowany jest z dwunastu ksiąg napisanych wierszem, tzw. trzynastozgłoskowcem. Jego budowa typowa jest dla gatunku, jakim jest epopeja. Mickiewicz w Panu Tadeuszu stosuje niezwykły sposób poetyckiego obrazowania, czego...