KONKURS WIEDZY O BOLESŁAWIE KRZYWOUSTYM ZESTAW 1. 1. Co było bezpośrednią przyczyną wojny domowej w 1106 roku? Po śmierci Władysława Hermana (1102 rok) jego synowie Bolesław Krzywousty i Zbigniew zachowali uzgodniony przez ojca podział kraju. Zbigniew ziemie Polski północnej i Mazowsze, a Bolesław Ziemie Polski południowej. Jednak Bolesław ni chciał uznać władzy zwierzchniej brata. Prowadził swoją politykę zagraniczną. Miał duże poparcie wśród rycerstwa, Kościoła i możnych. Przewaga jego była coraz większa. Dążył do zbrojnej konfrontacji. Bezpośrednia przyczyna wojny domowej w roku 1106 był prowokacyjny list wysłany przez Bolesława Krzywoustego do Zbigniewa, w którym Bolesław zarzucał Zbigniewowi całkowity brak troski o losy Królestwa Polskiego, wypominał mu, że pochodzi z nieprawego łoża, a wreszcie otwarcie wzywał go do zrzeczenia się władzy. Bolesław dysponując posiłkami ruskimi i węgierskimi uderzył na Mazowsze, zdobywając kolejno Kalisz, Gniezno i łęczycę. 2. Proszę podać imiona synów Bolesława Krzywoustego, którzy w latach późniejszych odegrali znaczącą rolę w życiu politycznym Polski. Władysław Wygnaniec Bolesław Kędzierzawy Mieszko Stary Henryk Sandomierski Kazimierz Sprawiedliwy ZESTAW 2. 1. Proszę podać nazwy miejscowości, które były bezskutecznie oblegane przez wojska niemieckie w 1109 roku. BYTOM ODRZAŃSKI (gród śląski) – położony w odnogach Odry GŁOGÓW Przedpola WROCŁAWIA – Psie Pole 2. Bolesław Krzywousty w 1114 roku zawarł porozumienie z Czechami. Gdzie zostało zawarte i czego dotyczyło? Porozumienie z Czechami zostało zawarte na Wielkim Zjeździe nad Nysą Kłodzką gzie doszło do spotkania Bolesława Krzywoustego z księciem Czeskim Władysławem oraz jego bratem Ottonem morawskim. Czesi zrzekli się trybutu ze śląska, Bolesław zaś swych roszczeń do Kłodzka. ZESTAW 3. 1. W 1109 roku Bolesław Krzywousty stoczył rozstrzygającą, zwycięską bitwę w wojnie z Niemcami. Jak nazwano tą bitwę i dlaczego? Rozstrzygającą, zwycięską bitwę w wojnie z Niemcami Bolesław Krzywousty stoczył na przedpolach Wrocławia. Cesarz niemiecki Henryk V po nieudanych próbach zdobycia Głogowa odrzucił swój plan kierowania swoich wojsk na Poznań, Gniezno i Płock, czyli w stronę dzielnicy Zbigniewa zrażony niepojawieniem się jego stronników. Z pod Głogowa cesarz skierował wojska na Wrocław, a w dalszym planie miał zdobycie stolicy Królestwa Polskiego - Krakowa. Na przedpolach Wrocławia wojska niemieckie poniosły druzgocącą klęskę. Miejsce krwawej bitwy nosi od tamtej pory nazwę PSIE POLE, gdyż jak głosi legenda, wieczorem na pobojowisku pojawiły się watahy psów...